Ἐκδόθηκαν τὰ Στηρίγματα τῆς κοινωνίας (11/10/1877)· τὸ ὕφος τοῦ λεπτοδουλεμένου πεζοῦ λόγου μὲ τὶς πολυσύνθετες σχέσεις μεταξὺ τῶν σκηνικῶν προσώπων, ἀρχίζει νὰ παίρνῃ σάρκα καὶ ὀστᾶ.

Σελίδα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν Στηριγμάτων τῆς Κοινωνίας.