Ἐξωμολογήθηκε στὸ Γάλλο μεταφραστή του, κόμητα Προζόρ: Δέν ξέρω ἂν γράψω κι ἄλλο δρᾶμα []. Μά, ἂν ἐπιστρέψω, θἄχω καινούργια ὅπλα… (HISe, Brev, 05/03/1900)