fbpx

Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου – Α΄ πράξι – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τοὺς Μνηστῆρας τοῦ θρόνου τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2021, σελ. 41.

Χριστιανικὸ Νεκροταφεῖο στὸ Μπέργκεν. Στὸ βάθος ὁ ναός· ἡ κεντρική του πύλη στραμμένη πρὸς τοὺς θεατές. Ἡ εἴσοδος στὸν ναὸ φρουρουμένη· πλῆθος ἔχει κατακλύσει τὸ Νεκροταφεῖο· πολλοὶ κάθονται πάνω σὲ δένδρα καὶ στὴν περιτείχιση τοῦ ναοῦ· ὅλοι φαίνονται ἔναγχοι, ὡς ν᾽ ἀναμένουν κάτι νὰ συμβῇ. Ἀκούγονται μακριὰ καὶ κοντὰ ὅλα τὰ κωδωνοστάσια τῆς πόλεως.

Αἴθουσα τοῦ Χῶκον στὸ Μπέργκεν.

Ἡ ἀγριόπαπια – Α΄ πράξι – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τν ἀγριόπαπια τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδοση, Ἀθήνα 2019, σελ. 36-7.

Ἡ πρώτη πράξη ἐκτυλίσσεται στὴν οἰκία τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ καὶ οἱ ὑπόλοιπες στὸ σπίτι τοῦ φωτογράφου ΓΙΑΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ.

Στὴν οἰκία τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ.

Πλούσια διακοσμημένο καὶ ἄνετο δωμάτιο ἐργασίας. Ράφια μὲ βιβλία καὶ ταπετσαρισμένα ἔπιπλα. Ἔπιπλο γραφείου μὲ χαρτιὰ κ᾽ ἔγγραφα στὴν μέση τοῦ χώρου. Ἀναμμένες λάμπες μὲ πράσινα ἀμπαζούρ, ὥστε νὰ εἶναι χαμηλὸς ὁ φωτισμός. Ἀνοιχτὴ πόρτα μὲ περιστρεφόμενα φύλλα καὶ κουρτίνες τραβηγμένες πρὸς τὸν τοῖχο. Ἀπὸ μέσα φαίνεται ἄλλο μεγάλο, κομψὸ δωμάτιο μὲ δυνατὸ φωτισμὸ ἀπὸ λάμπες καὶ κηροπήγια. Μπροστὰ δεξιὰ στὸ δωμάτιο, πόρτα καλυμμένη ἀπὸ τὴν ταπετσαρία τοῦ τοίχου· ἐκείνη ὁδηγεῖ στὰ ἐμπορικὰ γραφεῖα. Μπροστὰ ἀριστερά, τζάκι μὲ κάρβουνα πυρωμένα. Ἀκόμα παραπίσω, δίφυλλη πόρτα γιὰ τὴν τραπεζαρία.

Φωτογραφία ἀπὸ τὸ γραφεῖο μελέτης τοῦ Ἴψεν στὴν ὁδὸ Ἄρμπιν. 1898. Ἀνάσυρση ἀπὸ Νορβηγικὴ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.

Ὄλαφ Λίλιεκρανς – Α΄ πράξι – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τὸν Ὄλαφ Λίλιεκρανς τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2020, σελ. 36-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται κατὰ τὸν Μεσαίωνα σ᾽ ὀρεινὸ χωριὸ τῆς Νορβηγίας.

Λόφος μὲ πλούσια δενδρώδη βλάστηση ποὺ ὁδηγεῖ ψηλότερα σ᾽ ἄλλα ὀρεινὰ μέρη· σὲ βαθὺ γκρεμὸ γοργοκυλάει ποτάμι ἀπὸ πίσω πρὸς ἀριστερὰ ἔξω τῆς σκηνῆς· πάνω ἀπ᾽ τὸ ποτάμι βρίσκονται κάμποσοι γέρικοι κορμοὶ δέντρων κι ἄλλα ἀπομεινάρια πεσμένης γέφυρας. Μεγάλοι βράχοι πρὸς τὶς ἄκρες τοῦ προσκηνίου, καὶ πέρα μακριὰ βουνοκορφὲς χιονοσκέπαστες. Τὸ ροδοκόκκινο τοῦ δειλινοῦ πάνω ἀπ᾽ τὸ τοπίο· ἀργότερα προβαίνει τὸ φεγγάρι.

Ἰωάννης Χριστιανὸς Ντάλ. Παρηλλαγμένο ἀντίγραφο τοῦ πίνακος τοῦ Ἰακώβου φὸν Ρούισνταλ. 1813.

Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ – Α΄ πράξη – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 46-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται στὸ Σόλχαουγκ κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰῶνα.

Ἀρχοντικὴ κάμαρα μὲ πόρτα στὸ βάθος κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριές. Μπροστὰ δεξιά, παράθυρο προεξοχῆς μὲ μικρούς, στρογγυλοὺς ὑαλοπίνακες· κοντὰ στὸ παράθυρο τραπέζι καὶ πάνω του, πλῆθος γυναικεῖα κοσμήματα. Κατὰ μῆκος τοῦ ἀριστεροῦ τοίχου, μεγαλύτερο τραπέζι καὶ πάνω του ἀσημένιες κοῦπες, κύπελλα καὶ κέρατα γιὰ ποτό. Στὸ βάθος, ἡ πόρτα ὁδηγεῖ σ᾽ ἀνοιχτὸ διάδρομο, ἀπ᾽ ὅπου φαίνεται τοπίο μὲ φιόρδ.

Kέρατα γιὰ ποτό. ΙΕ΄ καὶ ΙΔ΄ αἰών. Ἱστορικὸ Μουσεῖο τοῦ Ὄσλου.

Ἡ λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ – Α΄ πράξι – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τὴν Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 38-9.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται στὸν πύργο τοῦ Ἔστρωτ, στὸ Φιὸρδ τοῦ Τρόντχαϊμ, τὸ 1528, κατὰ τὴ διάρκεια μίας νύχτας.

Δωμάτιο στὸ Ἔστρωτ. Ἀπ᾽ ἀνοιχτὴ πόρτα στὸ βάθος φαίνεται ἡ αἴθουσα τῶν ἱπποτῶν μές στὸ χλομὸ σεληνόφως, καθὼς πέφτει ἀπὸ ἀψιδωτὸ παράθυρο στὸν ἀπέναντι τοῖχο. Δεξιά, πόρτα ἐξόδου· πιό μπροστά, παράθυρο μὲ κουρτίνα. Ἀριστερά, πόρτα ποὺ ὁδηγεῖ στοὺς ἐσωτερικοὺς χώρους· πιό κοντά, στὸ προσκήνιο, μεγάλο ἀνοιχτὸ τζάκι ποὺ φωτίζει ὅλη τὴν αἴθουσα. Ἀπόγευμα μὲ θυελλώδη καιρό.

Φιὸρδ τοῦ Τρόντχαϊμ.