Τίτλος πρωτοτύπου: Norma eller en politikers kjærlighed: Musik-tragedie i tre acter.
Εἶδος: Λιμπρέττο ὀπερέττας.
Πρώτη παράσταση: 05/11/1994 (ἐρασιτεχνικὸς φοιτητικὸς θίασος στὸ Τρόντχαϊμ).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: Σὲ δύο συνέχειες στὸ περιοδικὸ Manden/Andhrimmer (01/06/1851, στῆλες 137-43· 08/06/1851, στῆλες 156-60).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1960 (; -Ἀγγλικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Δάσος στὴ χώρα τῶν Ἀρχαίων Γαλατῶν.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 1ος αἰ. π.Χ.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ λιμπρέττο τῆς ὁμώνυμης ὄπερας τοῦ Βιτσέτζο Μπελλίνι.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΝΟΡΜΑ, ΑΝΤΑΛΤΖΊΖΑ, ΣΕΒΗΡΟΣ, ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΜΑΤΙΚΟΙ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ, ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ, ΧΟΡΟΣ ΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο (συντομώτατες πράξεις).
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΣΕΒΗΡΟΣ, Ρωμαῖος ἀνθύπατος, ἀποπλανᾷ τὴ Γαλάτισσα ἱέρεια ΝΟΡΜΑ, κόρη τοῦ ἀρχιδρυΐδη ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΥ, κάνοντας μαζί της δυὸ παιδιά. Ὅταν ἡ ΝΟΡΜΑ μαθαίνῃ πὼς ὁ ἐραστής της συνδέεται καὶ μὲ τὴν παρθένο ΑΝΤΑΛΤΖΙΖΑ, ξεκινοῦν τὰ προβλήματα… Τὸ ἔργο ἐκπαρῳδεῖ μιὰ κοινοβουλευτικὴ κρίση στὴ Νορβηγία τοῦ 1850.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.