fbpx

Τὸ σπίτι τοῦ πατρός…

Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 49.

Δὲν εἶναι ἤρεμο τὸ σπίτι τοῦ πατρός
ἄγριοι μουσαφιραῖοι -πολύς ὁ συφερτός·
ὁλονυχτίς-ὁλημερίς γιορτάζῃς σὺ μαζί.
Βόηθα, Χριστέ, ὅποια ζευγάρι σὲ δεχτῇ!
Βόηθα, Χριστέ, ὅποιαν λάβῃς στὰ χρυσᾶ,
μὲ τὰ καλὰ καὶ μὲ τὰ δάση τὰ χλωρά!
Ταχιὰ πολλή τὴ βλέπω νἄχῃ πεθυμιὰ
κάτω στὸν τάφο της νὰ κατεβῇ βαθιά.

ερρίκος-ίψεν-γιορτή-στο-σούλχαουγκ
Ἡ γιορτὴ στοὺ Σούλχαουγκ

Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ – Α΄ πράξη – σκηνικὲς ὁδηγίες

Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 46-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται στὸ Σόλχαουγκ κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰῶνα.

Ἀρχοντικὴ κάμαρα μὲ πόρτα στὸ βάθος κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριές. Μπροστὰ δεξιά, παράθυρο προεξοχῆς μὲ μικρούς, στρογγυλοὺς ὑαλοπίνακες· κοντὰ στὸ παράθυρο τραπέζι καὶ πάνω του, πλῆθος γυναικεῖα κοσμήματα. Κατὰ μῆκος τοῦ ἀριστεροῦ τοίχου, μεγαλύτερο τραπέζι καὶ πάνω του ἀσημένιες κοῦπες, κύπελλα καὶ κέρατα γιὰ ποτό. Στὸ βάθος, ἡ πόρτα ὁδηγεῖ σ᾽ ἀνοιχτὸ διάδρομο, ἀπ᾽ ὅπου φαίνεται τοπίο μὲ φιόρδ.

Kέρατα γιὰ ποτό. ΙΕ΄ καὶ ΙΔ΄ αἰών. Ἱστορικὸ Μουσεῖο τοῦ Ὄσλου.

Περὶ τοῦ: «Ἕνα ὄνειρο»

Ὁ ἔφηβος Ἴψεν (1841) συλλαμβάνει ἐνορατικῶς τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ὡς πορεία: μίαν ἀνάβασιν καὶ μίαν κατάβασιν ἐντὸς τοῦ κοσμικοῦ Θεάτρου. Ἡ σύλληψη ἀνάγεται στὸ ὄνειρο τοῦ Ἰακὼβ μὲ τὴν κλίμακα τῶν ἀγγέλων (Γένεσις ΚΗ΄ 12):

Ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ᾽ αὐτῆς.

Ἡ βιβλικὴ θέαση τῶν ἀνθρωπίνων δαιμονικῶς ἀκολουθεῖ τὴν συνόλη παραγωγὴ τοῦ Νορβηγοῦ δραματουργοῦ, μ’ ἐπιστέγασμα τὸν τραγικὸ Μπράντ, τὸ κοσμοθεωρητικό: Αὐτοκράτωρ καὶ Γαλιλαῖος καὶ τὸ ἀποκαλυπτικὸ ὕστατο: Ὅταν ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ νεκροί.

Τὸ κείμενο πρωτομετεφράσθη στὴν Ἑλληνικὴ ἐντὸς ὑποσημειώσεως γιὰ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ.

Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ

Τίτλος πρωτοτύπου: Gildet på Solhaug: Skuespil i tre akter.
Εἶδος: Ποιητικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1856 (Νορβηγικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1856.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1888 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 14ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Λαϊκὲς νορβηγικὲς μπαλλάντες.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΜΠΕΝΓΚΤ ΓΚΆΟΥΤΕΣΕΝ, ΜΆΡΓΚΙΤ, ΣΊΓΚΝΕ, ΓΚΟΎΝΤΜΟΥΝΤ ΆΛΦΣΕΝ, ΚΝΟΥΤ ΓΚΆΣΛΙΝΓΚ, ΈΡΙΚ τοῦ ΧΈΓΓΕ, ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΑΛΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ, ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ, ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΝΤΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ τοῦ ΚΝΟΥΤ ΓΚΑΣΛΙΝΓΚ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ κ’ ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ στὸ Σούλχαουγκ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ἡ ἀδελφὴ τῆς λαίδης ΜΑΡΓΚΙΤ, γυναῖκας τοῦ ΜΠΕΝΓΚΤ ΓΚΑΟΥΤΕΣΕΝ στὸ Σούλχαουγκ, εἶναι νὰ παντρευτῇ μὲ τὸν ΚΝΟΥΤ ΓΚΑΣΛΙΝΓΚ. Ὅμως, ὁ ξαφνικὸς ἐρχομὸς τοῦ ΓΚΟΥΝΤΜΟΥΝΤ ΑΛΦΣΕΝ ξυπνάει παληὰ συναισθήματα στὴν καρδιὰ τῆς ΜΑΡΓΚΙΤ καὶ νέα στῆς ΣΙΓΚΝΕ…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Κριτική….

[Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν γιὰ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ.]

Ἡ τότε πρωτευουσιάνικη κριτικὴ εἶχε κι ἄλλο ἕνα μυστήριο χαρακτηριστικὸ ποὺ γιὰ καιρὸ ἡ προέλευσή του μ᾽ ἔβαζε σὲ σκέψεις· δηλαδὴ κάθε φορὰ ποὺ ξεκινοῦσε ἕνας συγγραφέας, ἐκδίδοντας κάποιο βιβλίο ἢ ἀνεβάζοντας στὸ Θέατρο ἔργο του, οἱ κριτικοί μας συνηθίζανε νὰ καταλαμβάνωνται ἀμέσως κ’ αἰνιγματικὰ ἀπὸ μιὰν ἀνεξέλεγκτη ὀργὴ λές κ᾽ ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου ἢ ἡ παράσταση τοῦ ἔργου ἀποτελοῦσε εὐθεῖα, ματωμένη προσβολὴ τῶν ἴδιων ἢ τῶν ἐφημερίδων ποὺ ἀρθρογραφοῦσαν!.. Ὅπως εἶπα, καιρό μ᾽ ἀπασχολοῦσε ἡ συγκεκριμένη «ἰδιομορφία». Τελικὰ βρῆκα τὴν ἄκρη τοῦ νήματος: Σὰ διάβαζα τὴ δανέζικη Månedskrift for Literatur, πρόσεξα ὅτι ὁ γερο-σύμβουλος τῆς Ἐπικρατείας Μόλμπεχ ἐμπλέκονταν, κατὰ τὴν ἐποχή του, ὠργισμένα σ᾽ ἀντιπαράθεση, ὅταν νέος ποιητὴς ἐξέδιδε βιβλίο ἢ ἀνέβαζε ἔργο του στὴν Κοπενχάγη.

Ὁπότε, κατὰ παρόμοιο τρόπο, λειτουργοῦσε καὶ τὸ δικαστήριο ποὺ τώρα εἶχε καλέσει τἩ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ ν᾽ ἀπολογηθῇ στὸ βῆμα τῆς Κριτικῆς ἐν Χριστιανίᾳ· ἀποτελοῦνταν κυρίως ἀπὸ νέους ποὺ ζοῦσαν ὡς κριτικοὶ μὲ δάνεια ἀπὸ διάφορες μεριές: Τὶς σκέψεις τους περὶ Κριτικῆς τὶς εἶχαν ἄλλοι ἀπὸ παληὰ σκεφτῆ κ᾽ ἐκφράσει -τὶς ἀπόψεις τους τὶς εἶχαν ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀλλοῦ διατυπώσει… Δάνειο ὅλη ἡ αἰσθητική τους· δάνειο ὅλη τους ἡ κριτικὴ μέθοδος· δάνειο ἦταν στὸ κάθετί – καί στὰ μεγάλα καί στὰ μικρά – ἡ πολεμικὴ τακτικὴ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν. Ναί, ἀκόμα κ᾽ ἡ νοοτροπία τους, δανεισμένη κι αὐτή! Δάνεια,.. δάνεια ὅλα τους! Ἡ μόνη τους πρωτοτυπία: ἡ αἰώνια κακοδιαχείριση τοῦ ἐσφαλμένου καὶ ξεπερασμένου δανείου!