Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 46, ὑπ. 52.

Ἡ ἐτυμολογία τοῦ τίτλου στὸ δρᾶμα ἔχει ὡς ἑξῆς: Solhaug < sol [= ἥλιος] + haug [= λόφος]· πιθανὲς ἑλληνικὲς ἀποδόσεις: Ἡλιόλοφος/Λιακόλοφος.