Γεννήθηκε ὁ Σίγκουρντ Ἴψεν -μοναδικός του νόμιμος διάδοχος (23/12/1859).

Sigurd Ibsen OB.F06068a.jpg
By Unknown – Oslo Museum: image no. OB.F06068a (Byhistorisk samling), via oslobilder.no., CC BY-SA 3.0, Link