Στὶς 23/05/1906, ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν πέθανε σ’ ἡλικία 78 ἐτῶν. Θάφτηκε μὲ τιμὲς στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἄρεσλοῦντεν τῆς Χριστιανίας, στὴν ὁμήγυρη ἄλλων σημαντικῶν Νορβηγῶν τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Πολιτικῆς.

Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν πεθαίνει σὲ ἡλικία 78 ἐτῶν. Θάπτεται μετὰ τιμῶν στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Ἄρεσλοῦντεν τῆς Χριστιανίας (Vår Frelsers gravlund = Κοιμητήριον τοῦ Σωτῆρος), στὴν ὁμήγυριν ἄλλων σημαντικῶν Νορβηγῶν τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Πολιτικῆς.

Ὡσότου κουρασθῶ,
τὴν γῆ τῆς ἐπαγγελίας θὰ τηρῶ.
[]
Στὸν τάφο μουθὰ γράψουν:
ΟΚΑΝΕΝΑΣΚΕΙΤΑΙΕΔΩ

Πέερ Γκύντ, Ε΄ πράξη, Ι΄ σκηνή.

Ἀπὸ τν µεταλλωρύχο (1851)

Σφυριὰ στὴν σφυριά, ξανά καὶ ξανά,
ἕως ὅτου φθάσῃ ἡ ἔσχατη φορά.
Πουθενά δὲν φαίνεται ἡ πρωινὴ ἡ ἀχτῖδα!
Πουθενά τοῦ ἥλιου ἡ χρυσῆ ἡ ἐλπίδα!

Henrik Ibsen grave - Oslo 06.jpg
Ὁ τάφος τοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν στὸ Ὄσλο (τὴν τότε Χριστιανία).

By Superchilum – Own work, CC BY-SA 4.0, Link