Ὁ υἱός του Σίγκουρντ ἐνυμφεύθη τὴν κόρη τοῦ Μπγιέρνσον, Μπέργκλιοτ (11/10/1892). ᾽Εξεδόθη ὁ Ἀρχιμάστορας Σόλνες (12/12/1892)· ὁ γηραιὸς θεατράνθρωπος ψυχογραφεῖ θαρραλέως τὴν ἀνημπόρια τῆς τρίτης ἡλικίας πρὸ τῆς ἐπελάσεως τοῦ νέου.

Σελίδα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ Ἀρχιμάστορα Σόλνες.