Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν πρωτοεπεξεργάστηκε τὴν πλοκὴ γιὰ Τὰ ἄσπρα ἄλογα. Τὸ Σεπτέμβριο ἐπέστρεψε στὴ Νορβηγία. Τὸν Ὀκτώβριο ξαναμετακόμισε στὸ Μόναχο.

Nedre Vollgate fra Wessels plass, 1885, Oslo Museum, OB.F03176.jpg
Χριστιανία στὰ 1885.

By L. Szacinski (firmaet) – Oslo Museum: image no. OB.F03176 (Byhistorisk samling), via oslobilder.no., CC BY-SA 3.0, Link