Επέστρεψε στὴν Ρώμη, ὅπου ἔζησε πέντε χρόνια.

Ponte Cestio, Rome, Italy. Pic 01.jpg
Ponte Cestio. Ρώμη.

By D’Alessandri – https://www.flickr.com/photos/dealvariis/3276266450/sizes/l/, Public Domain, Link