Ἐκδόθηκε ὁ Αὐτοκράτορας καὶ Γαλιλαῖος (16/10/1873), ἐνῷ συμμετεῖχε στὴν ἐπιτροπὴ Τεχνῶν (Παγκόσμια Ἔκθεση τῆς Βιέννης).

Σελίδα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ: Αὐτοκράτορας καὶ Γαλιλαῖος.