Μὲ τὸν Μικρὸ Ἔγιολφ (11/12/1894) ἐπανακαταδύεται στὸν ὠκεανὸ τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς μὲ ἔμφαση στὴν ψυχολογία μιᾶς μητέρας ἀκόμη ἐρωτευμένη κτητικῶς μὲ τὸν σύζυγό της.

Σελίδα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ Μικροῦ Ἔγιολφ.