Ἐκδίδεται Ἡ ἀγριόπαπια (11/11/1884) ὑπερβαίνοντας θεματολογικὰ τὴν κοινωνικὴ κριτικὴ τῶν τεσσάρων προηγουμένων ἔργων. Ὕστερ᾽ ἀπὸ περίπου εἴκοσι χρόνια ξανασμίγει μὲ τὸν Μπγιέρνσον στὸ Ἴννσμπουργκ κι ἀποκαθίσταται ἡ παληὰ φιλία.

ερρίκος-ίψεν-η-αγριόπαπια-ibsen.gr
Ἡ ἀγριόπαπια.