Τίτλος πρωτοτύπου: Vildanden: Skuespil i fem akter.
Εἶδος: Ρεαλιστικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 09/01/1885 (Ἐθνικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 11/11/1884.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: Σουηδικά (1885).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία (μᾶλλον κοντὰ στὸ Βόλντα -βορειότερα τοῦ Μπέργκεν).
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 19ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ λυρικὸ ποίημα: Τὸ θαλασσοπούλι, τοῦ Γιόχανν Σεμπάστιαν Βέλχαβεν.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: Ο ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΣ ΒΈΡΛΕ, ΓΚΡΈΓΚΕΡΣ ΒΕΡΛΕ, Ο ΓΕΡΟ-ΈΚΝΤΑΛ, ΓΙΆΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ, ΓΚΊΝΑ, ΧΈΝΤΒΙΓΚ, ΚΥΡΙΑ ΣΈΡΜΠΥ, ΡΈΛΛΙΝΓΚ, ΜΌΛΒΙΚ, Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΡ῀ΩΜΠΕΡΓΚ, ΠΈΤΤΕΡΣΕΝ, ΓΙΈΝΣΕΝ, ΕΝΑΣ ΠΑΧΥΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΦΑΛΑΚΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΥΩΠΑΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΞΙ ΑΛΛΟΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ.
Ἔκταση: Πεντάπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ἐπιστρέφει στὴν πόλη ἀπὸ τὰ ἔργα ψηλὰ στὸ Χόινταλ, ὁ γυιὸς τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ, ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ. Σ’ ἕνα δεῖπνο πρὸς τιμήν του, ξανασυναντάει τὸν παληό του φίλο ΓΙΑΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ· ἐνθυμούμενος τὰ δικά του οἰκογενειακὰ ζητήματα, ἀποφασίζει νὰ βάλῃ μιὰ τάξη στὸν οἶκο τοῦ ἀποκατεστημένου πιὰ φίλου του…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.