Ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ πολεμιστῆ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 40.

ΜΠΛΑΝΚΑ:
Μά, ὅταν τὸν κύκνο βλέπω νὰ σαλπάρῃ –
σύννεφο στὸν ἄνεμο πάνω ἀπ᾽ τὸ κῦμα –,
τότε μοῦ ᾽ρχονται στὸ νοῦ τὰ λόγια σου
γιὰ τὴν ἡρωικὴ ζωὴ μακριά στὴ Θούλη·
σὰν πλοῖο ὁ κύκνος μοῦ μοιάζει στολισμένο
μὲ κεφάλη δράκου καὶ χρυσῆ φτεροῦγα.

[Τὸ ἐξώφυλλο ἀναπαράγει τὸ περίγραμμα ἀπὸ τὸ ἀρχαιοσκανδιναυικὸ σκάφος τοῦ Ὄσεμπεργκ (Θ΄ αἰών).]