Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νορβηγὸς εὐγενὴς στὴν παρανομία.
Ρήση: Μὴ καὶ ξεχάσατε τί χρέος ἐκδίκησης ἔχω νὰ ξεπληρώσω;!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.