Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γόνος ἀριστοκρατικός, γυιὸς τῆς Λαίδης Κίρστεν.
Ρήση: Μονάχα νὰ μποροῦσα καὶ νὰ μάθω/ τὸ λόγο τὸν παράξενο καὶ τὸ αἴνιγμα νὰ λύσω!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.