Ἀπὸ τὸν Ὄλαφ Λίλιεκρανς τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2020, σελ. 36-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται κατὰ τὸν Μεσαίωνα σ᾽ ὀρεινὸ χωριὸ τῆς Νορβηγίας.

Λόφος μὲ πλούσια δενδρώδη βλάστηση ποὺ ὁδηγεῖ ψηλότερα σ᾽ ἄλλα ὀρεινὰ μέρη· σὲ βαθὺ γκρεμὸ γοργοκυλάει ποτάμι ἀπὸ πίσω πρὸς ἀριστερὰ ἔξω τῆς σκηνῆς· πάνω ἀπ᾽ τὸ ποτάμι βρίσκονται κάμποσοι γέρικοι κορμοὶ δέντρων κι ἄλλα ἀπομεινάρια πεσμένης γέφυρας. Μεγάλοι βράχοι πρὸς τὶς ἄκρες τοῦ προσκηνίου, καὶ πέρα μακριὰ βουνοκορφὲς χιονοσκέπαστες. Τὸ ροδοκόκκινο τοῦ δειλινοῦ πάνω ἀπ᾽ τὸ τοπίο· ἀργότερα προβαίνει τὸ φεγγάρι.

Ἰωάννης Χριστιανὸς Ντάλ. Παρηλλαγμένο ἀντίγραφο τοῦ πίνακος τοῦ Ἰακώβου φὸν Ρούισνταλ. 1813.