Παρακολουθήστε τὴν πρωτοχρονιάτικη ἀνάγνωση τοῦ μεταφραστῆ κ’ ἠθοποιοῦ Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου, ἀπὸ τὸ κανάλι τῶν ἐκδόσεων ΘΑΠ, κ’ ἐγγραφῆτε κιόλας, ὥστε νὰ ἐνημερώνεστε γιὰ τὴν ἀνάρτηση νέου ὑλικοῦ.