Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Ὥστε, αὐτή εἰν᾿ ἡ Ρώμη;: Ἡ κυρίαρχη τῆς Ἰταλίας,/ σύντομα τῆς Γερμανίας καὶ μᾶλλον… καί τῆς Γαλατίας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.