Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1863 (1864 στὸ βιβλίο πάνω), κυκλοφόρησαν, σὲ βιβλίο, Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου· προσλήφθηκε λογοτεχνικὸς σύμβουλος στὸ Θέατρο τῆς Χριστιανίας (ὄχι τὸ Νορβηγικό), μὲ χαμηλὸ μισθό.

Σελίδα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τῶν Μνηστῆρων τοῦ θρόνου.