Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Ἄντρες Σάλνταρμπαντ.
Ρήση: Ἤμουν στὴ σιωπή, ὅταν δέν ἔλεγα λόγια τῆς ἀγάπης γιὰ ἐσένα, Σκοῦλε.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.