Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Μητέρα τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν († 1234).
Ρήση: Ὅ,τι ἔπραξε ὁ βασιλεύς, καλῶς πεπραγμένο!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.