Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Αὐλάρχης τοῦ Χῶκον († 1223).
Ρήση: Ὅποια ἁμαρτία πρέπει νὰ ἐκριζωθῇ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.