Ἡ δύναμις τῆς Μουσικῆς…

Ποῖος δέν γιγνώσκει τὴν μαγευτικὴν δύναμιν τῆς Μουσικῆς, ὅτι εἰς ἐκείνην ἐδόθη ἡ ἁρμοδιότης νὰ κόπτῃ, μετὰ τοῦ ἀλεξανδρείου φασγάνου, τὸν Γόρδιον Δεσμὸν τῆς Σκέψεως…

Ἀπὸ τὴ Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη, Πρόλογος τοῦ δραματουργοῦ

Ragnarok καὶ Ἀναγέννηση

Ἡ πλοκὴ διατρανώνει: τὴ γόνιμη συνάντηση Βορρᾶ καὶ Νότου, τὸ «εὐαγγέλιο» τῆς Ἀναγέννησης μετὰ ἀπ᾽ τὸ Ragnarok…

Ἀπὸ τὴν Ἀνάλυση τοῦ ἔργου στν Τάφο τοῦ πολεμιστῆ.

Τὰ πάντα…

Ὅλα,.. τὰ πάντα μές στὰ στήθια μου φωλιάζουν,..
ἐκτός ἀπ’ τὴν ε ἰ ρ ή ν η. Κείνη μακριά μου στέκει…

Ἀπ’ τὸν Κατιλίνα, Α΄ πράξη.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι…

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταστρέφονται ὁλοσχερῶς σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο, σὰν πέσουνε στὴ γοῦνα τους δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι.

Ἀπ’ τν ἀγριόπαπια, Α΄ πράξη.

Πιάστε τὸ δοξάρι!

Πιάστε τὸ δοξάρι! Τόνος ν᾽ ἀκουστῇ
νὰ χορέψουμε ὅλη νύχτα μεῖς ἐδῶ.
Τὸ σανίδι μὲ χαρά νὰ πατηθῇ!
Τὸ μάγουλο τῆς κοπέλας εἶν᾽ καυτό·
τὸ ἀγοράκι τολμηρό νὰ σηκωθῇ
κρίνο ν᾽ ἀγκαλιάσῃ ποὖναι τρυφερό!

Ἀπὸ τἩ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ, Β΄ πράξη