fbpx

Ἰψενικὰ ἔργα

Στοιχεῖα κατὰ χρονολογικὴ σειρὰ γιὰ τὰ ὥς τώρα ἐκδοθέντα ἔργα στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τὰ ξενικὰ ὀνόματα τῶν προσώπων τονίζονται πρὸς διευκόλυνσιν τῆς προφορᾶς τους, παρὰ τὰ κεφαλαῖα στοιχεῖα.

Ἐπιγραφὴ πρωτοτύπου: Brand: Et dramatisk Digt.
Εἶδος: Δραματικὴ ποίησις.
Πρώτη παράσταση: 24/03/1885 (Νέον Θέατρον Στοκχόλμης).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1866.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1870 (εἰς Σουηδικήν).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Περὶ κωμοπόλει παρ᾽ ὁρμίσκῳ ἐπὶ τῆς δυτικῆς Νορβηγικῆς ἀκτῆς.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: τῆς συγγραφῆς τοῦ δράματος.
Σημαντικωτέρα δραματουργικὴ ὕλη: Ἁγία Γραφή.
Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, Ἡ ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ, ΠΟΛΕΜΩΝ, ΑΓΝΗ, Ὁ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Ὁ ΙΑΤΡΟΣ, Ὁ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, Ὁ ΝΕΩΚΟΡΟΣ, Ὁ ΣΧΟΛΑΡΧΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΓΡΟΤΗΣ, ΥΙΟΣ ΑΝΗΛΙΞ ΑΥΤΟΥ, ΕΤΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ, ΓΥΝΗ, ΕΤΕΡΑ ΓΥΝΗ, ΓΡΑΦΕΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ καὶ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΠΛΗΘΗ: ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ καὶ ΠΑΙΔΕΣ, ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΕΝ ΕΡΗΜΙΑΙΣ, ΑΟΡΑΤΟΣ ΧΟΡΟΣ, ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ.
Ἔκτασις: Πεντάπρακτον.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ διαμαρτυρόμενος ἐπισκοπικὸς ἱερεὺς ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ ἐπιτάσσει τῷ ποιμνίῳ ἐν κωμοπόλει τὴν δεινὴν καὶ θυσιαστικὴν ἐντολὴν Οὐδὲν ἢ ἅπαν, ἧς πρῶτος αὐτὸς μανθάνει τὴν σκληρὰν ἐφαρμογὴν ἐν αὐτοῦ βίῳ καὶ οἰκογενείᾳ…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Catilina: Drama i tre akter.
Εἶδος: Ἱστορικὴ τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 03/12/1881 (Νέο Θέατρο Στοκχόλμης).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 12/04/1850 (μὲ ψευδώνυμο: Brynjolf Bjarme).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1879/80 (Ἀποσπασματικῶς στ’ Ἀγγλικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Ρώμη κ’ Ἐτρουρία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 62 π.Χ.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Σαλλουστίου Ἡ συνωμοσία τοῦ Κατιλίνα· Κικέρωνος Κατὰ Κατιλίνα λόγοι.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΛΕΥΚΙΟΣ ΚΑΤΙΛΙΝΑΣ, ΑΥΡΗΛΙΑ, ΦΟΎΡΙΑ, ΚΟΎΡΙΟΣ, ΜΆΝΛΙΟΣ, ΛΈΝΤΟΥΛΟΣ, ΚΑΙΠΆΡΙΟΣ, ΓΑΒΊΝΙΟΣ, ΣΤΑΤΊΛΙΟΣ, ΚΈΘΗΓΟΣ, ΑΜΠΙΌΡΙΚΟΣ, ΟΛΛΌΒΙΚΟΣ, ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ, ΕΣΤΙΑΔΕΣ καὶ ΥΠΗΡΕΤΕΣ τους, ΜΟΝΟΜΑΧΟΙ καὶ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ τῶν Ἀλλοβρόγων, εἴδωλο τοῦ ΣΥΛΛΑ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ἀριστοκράτης Ρωμαῖος ΚΑΤΙΛΙΝΑΣ ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ὥς τότε πορεία τῆς ζωῆς του ἀπεργάζεται τρόπο νὰ καταλάβῃ τὴν ἐξουσία καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὴ Ρώμη σὲ μιὰ νέα ἐποχή. Ὅμως, ἡ πολιτική του σταδιοδρομία θὰ διαπλακῇ μὲ τὴ ΦΟΥΡΙΑ, τὴν ἀδελφὴ ἑνὸς παλαιοῦ θύματος τοῦ Κατιλίνα…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Kjæmpehøien: Dramatisk digtning i een act.
Εἶδος: Ποιητικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 26/09/1850 (Θέατρο τῆς Χριστιανίας -μὲ ψευδώνυμο: Brynjolf Bjarme).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: σὲ τέσσερεις συνέχειες στὸ περιοδικὸ Bergenske Blade (29/01· 01/02· 05/02· 08/02/1854).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1898 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Σικελία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 10ος αἰ.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὰ ἀρχαιοσκανδιναβικῆς θεματολογίας δράματα τοῦ Δανοῦ Ἀδὰμ Ἔλενσλέγκερ.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΡΌΝΤΕΡΙΚ, ΜΠΛΆΝΚΑ, ΓΚΆΝΤΑΛΦ, ΆΣΓΚΑΟΥΤ, ΡΌΛΛΑΟΥΓΚ, ΓΙΌΣΤΑΪΝ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΙΚΙΝΓΚΣ, ΧΈΜΜΙΝΓΚ.
Ἔκταση: Μονόπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Στὸ νησὶ τῆς Σικελίας, ὁ τυφλὸς γέρος ΡΌΝΤΕΡΙΚ ἔχει ἐμφυσήσει στὴ νεαρή, θετή του κόρη ΜΠΛΆΝΚΑ θαυμασμὸ γιὰ τὴν παράδοση τῶν Βίκινγκς, ὡσότου φθάσῃ στὸ νησὶ ὁ ΓΚΆΝΤΑΛΦ μὲ τὰ παλληκάρια του κι ἀποκαλυφθῇ ἡ δράση τους στὰ μέρη ἐκεῖνα…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Norma eller en politikers kjærlighed: Musik-tragedie i tre acter.
Εἶδος: Λιμπρέττο ὀπερέττας.
Πρώτη παράσταση: 05/11/1994 (ἐρασιτεχνικὸς φοιτητικὸς θίασος στὸ Τρόντχαϊμ).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: Σὲ δύο συνέχειες στὸ περιοδικὸ Manden/Andhrimmer (01/06/1851, στῆλες 137-43· 08/06/1851, στῆλες 156-60).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1960 (; -Ἀγγλικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Δάσος στὴ χώρα τῶν Ἀρχαίων Γαλατῶν.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 1ος αἰ. π.Χ.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ λιμπρέττο τῆς ὁμώνυμης ὄπερας τοῦ Βιτσέτζο Μπελλίνι.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΝΟΡΜΑ, ΑΝΤΑΛΤΖΊΖΑ, ΣΕΒΗΡΟΣ, ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΦΥΜΑΤΙΚΟΙ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒΗΡΟΥ, ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ, ΧΟΡΟΣ ΕΞΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΥΪΔΩΝ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο (συντομώτατες πράξεις).
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΣΕΒΗΡΟΣ, Ρωμαῖος ἀνθύπατος, ἀποπλανᾷ τὴ Γαλάτισσα ἱέρεια ΝΟΡΜΑ, κόρη τοῦ ἀρχιδρυΐδη ΑΡΙΟΒΙΣΤΟΥ, κάνοντας μαζί της δυὸ παιδιά. Ὅταν ἡ ΝΟΡΜΑ μαθαίνῃ πὼς ὁ ἐραστής της συνδέεται καὶ μὲ τὴν παρθένο ΑΝΤΑΛΤΖΙΖΑ, ξεκινοῦν τὰ προβλήματα… Τὸ ἔργο ἐκπαρῳδεῖ μιὰ κοινοβουλευτικὴ κρίση στὴ Νορβηγία τοῦ 1850.
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Sancthansnatten: Eventyrcomedie i tre acter.
Εἶδος: Κωμῳδία.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1853 (Νορβηγικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1909.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1921 (; -Ἀγγλικά)
Τόπος τῆς πλοκῆς: Κομητεία Τέλεμαρκ Νορβηγίας μὲ πρωτεύουσα τὸ Σίεν, γενέτειρα τοῦ Ἴψεν.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Μέσα 19ου αἰῶνος.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ σαιξπηρικὸ Ὄνειρο θερινῆς νυκτός.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΚΥΡΙΑ ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΈΡΓΚΕΝ ΚΒΙΣΤ, ΓΙΟΥΛΙΆΝΕ, ΑΝΝΑ, ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΟΧΆΝΝΕΣ ΜΠΙΡΚ, ΓΙΟΎΛΙΑΝ ΠΆΟΥΛΣΕΝ, ΑΓΡΟΤΕΣ καὶ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ, ΕΝΑ ΝΕΡΑΪΔΙΚΟ, ΞΩΤΙΚΑ, ΓΝΟΜΟΙ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΕΡΓΚ ἔρχεται στὴ Νορβηγικὴ ὕπαιθρο ἀπὸ τὴ Χριστιανία πρὶν ἀπὸ τὴ Νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ (τοῦ Κλήδονος), γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ συνοικέσιο μὲ τὴν κόρη τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΟΥΛΙΑΝΕ. Ὅμως, ἐκεῖ θὰ συναντήσῃ τὴ θετὴ κόρη τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ, ΑΝΝΑ, μές σ’ ἕνα παραμυθικὸ περιβάλλον…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Fru Inger til Østråt: Skuespil i fem handlinger.
Εἶδος: Ἱστορικὴ τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1855.
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: Σὲ συνέχειες: 31/05-23/08/1855 (Illustretet Nyhedsblad).
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: Μᾶλλον 1876 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία (πύργος τοῦ Ἔστρωτ).
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Γύρω στὰ 1520.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Ἡ δίτομη ἱστορικὴ μελέτη τοῦ Κάσπαρ Πάλλουνταν-Μύλλερ γιὰ τὸν Πόλεμο τοῦ Δούκα.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΛΑΙΔΗ ἼΝΓΚΕΡ ὌΤΤΙΣΝΤΆΤΤΕΡ ΡΈΜΕΡ, ΕΛΊΝΕ ΓΚΎΛΝΤΕΝΛΈΒΕ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΙΛΣ ΛΎΚΚΕ, ὌΛΑΦ ΣΚΆΚΤΑΒΛ, ΝΙΛΣ ΣΤΈΝΣΣΕΝ, ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΕΝΣ ΜΓΙΈΛΚΕ, ΜΠΓΙΕΡΝ, Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΦΙΝΝ, Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ἌΙΝΑΡ ΧΟΥΚ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΧΩΡΙΚΟΙ, ΣΟΥΗΔΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ.
Ἔκταση: Πεντάπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ἡ ΛΑΙΔΗ ΙΝΓΚΕΡ, ἀρχόντισσα τοῦ Ἔστρωτ, μαθαίνει τὴν ἐπανάσταση στὴν Νταλάρνα κατὰ τοῦ Σουηδοῦ βασιλιᾶ Γουσταύου. Τὴν ἴδιαν ὥρα ἔρχεται πρὸς τὸ Ἔστρωτ ὁ Δανὸς ἀπεσταλμένος ΝΙΛΣ ΛΥΚΚΕ. Ἐκεῖνος θὰ γνωρισθῇ μὲ τὴν κόρη τῆς ΛΑΙΔΗΣ ΙΝΓΚΕΡ, ΕΛΙΝΕ ΓΚΎΛΝΤΕΝΛΕΒΕ, ποὺ θὰ τὸν ἐρωτευθῇ. Συνάμα, φτάνει ἕνας ἀπρόσμενος ἐπισκέπτης ἀβέβαιης καταγωγῆς…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Gildet på Solhaug: Skuespil i tre akter.
Εἶδος: Ποιητικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1856 (Νορβηγικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1856.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1888 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 14ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Λαϊκὲς νορβηγικὲς μπαλλάντες.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΜΠΕΝΓΚΤ ΓΚΆΟΥΤΕΣΕΝ, ΜΆΡΓΚΙΤ, ΣΊΓΚΝΕ, ΓΚΟΎΝΤΜΟΥΝΤ ΆΛΦΣΕΝ, ΚΝΟΥΤ ΓΚΆΣΛΙΝΓΚ, ΈΡΙΚ τοῦ ΧΈΓΓΕ, ΕΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΑΛΛΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣ, ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ, ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ, ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ, ΑΝΤΡΕΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑ τοῦ ΚΝΟΥΤ ΓΚΑΣΛΙΝΓΚ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ κ’ ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ στὸ Σούλχαουγκ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ἡ ἀδελφὴ τῆς λαίδης ΜΑΡΓΚΙΤ, γυναῖκας τοῦ ΜΠΕΝΓΚΤ ΓΚΑΟΥΤΕΣΕΝ στὸ Σούλχαουγκ, εἶναι νὰ παντρευτῇ μὲ τὸν ΚΝΟΥΤ ΓΚΑΣΛΙΝΓΚ. Ὅμως, ὁ ξαφνικὸς ἐρχομὸς τοῦ ΓΚΟΥΝΤΜΟΥΝΤ ΑΛΦΣΕΝ ξυπνάει παληὰ συναισθήματα στὴν καρδιὰ τῆς ΜΑΡΓΚΙΤ καὶ νέα στῆς ΣΙΓΚΝΕ…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Olaf Liljekrans: Skuespil i tre akter.
Εἶδος: Ποιητικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1857 (Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1902.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1903 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Μετὰ τὸν Μαῦρο Θάνατο τοῦ 1349.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Νορβηγικὲς λαϊκές (ἡρωικές) μπαλλάντες.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΛΑΙΔΗ ἼΝΓΚΕΡ ΛΊΛΙΕΚΡΑΝΣ, ὌΛΑΦ ΛΙΛΙΕΚΡΑΝΣ, ἌΡΝΕ τοῦ ΓΙΟΎΛΒΙΚ, ἼΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ, ΧΈΜΜΙΝΓΚ, ΘΏΡΓΙΕΡ, ἌΛΦΧΙΛΝΤ, ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ στὸν γάμο, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ τοῦ ΑΡΝΕ τοῦ ΓΙΟΥΛΒΙΚ, ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ καὶ ΥΠΗΡΕΤΕΣ τῆς ΛΑΙΔΗΣ ΚΙΡΣΤΕΝ, ΧΩΡΙΚΟΙ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ἀριστοκρατικὸς γόνος ΟΛΑΦ ΛΙΛΙΕΚΡΑΝΣ, ἤδη ἀρραβωνιασμένος μὲ τὴν ΙΝΓΚΕΜΠΟΡΓΚ, τὴν κόρη τοῦ πλούσιου ΑΡΝΕ, γνωρίζει πρὶν ἀπ’ τὸ γάμο του μιὰ νεαρὴ ξωτικιά, μαγεύεται ἀπ’ αὐτή, τὴν ἐρωτεύεται καὶ χάνεται στὰ βουνά. Ἡ μητέρα του ΚΙΡΣΤΕΝ, καθὼς τὸν ἀναζητεῖ, συναντᾷ τοὺς ἐπισκέπτες ἀπ’ τὸ γειτονικὸ Γιούλβικ μὲ τὸν ΑΡΝΕ πρῶτον, ὅπως ἔρχονται κεῖνοι γιὰ νὰ παραστοῦν στὸν ἐπικείμενο γάμο…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Hærmændene på Helgeland: Skuespil i fire akter.
Εἶδος: Τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 24/11/1858.
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 25/04/1858.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1876 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Χέλγκελαντ, Βόρεια Νορβηγία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 10ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Ἰσλανδικὲς σάγκες.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ἜΡΝΟΥΛΦ, ΣΊΓΚΟΥΡΝΤ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΚΟ˜ΥΝΝΑΡ, ΘΟ˜ΥΡΟΛΦ, ΝΤΆΓΚΝΥ, ΓΙΈΡΝΤΙΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ Κ˜ΩΡΕ, ἜΓΚΙΛ, ΟΙ ΕΞΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΓΥΙΟΙ τοῦ ΕΡΝΟΥΛΦ, ΑΝΔΡΕΣ τοῦ ΕΡΝΟΥΛΦ καὶ τοῦ ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΤΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ κ.λ.
Ἔκταση: Τετράπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ γερο-πολεμιστὴς ΕΡΝΟΥΛΦ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἰσλανδία στὸ Χέλγκελαντ τῆς Βόρειας Νορβηγίας, γιὰ νὰ λάβῃ ἱκανοποίηση ἀπὸ τὸν ΑΡΧΗΓΟ ΓΚΟΥΝΝΑΡ ποὺ ἅρπαξε τὴ θετή του κόρη ΓΙΕΡΝΤΙΣ. Ἐκεῖ συναντάει πρῶτα τὸν ξακουστὸ πολεμιστὴ ΣΙΓΚΟΥΡΝΤ καὶ τὴν ἐπίσης ἁρπαγμένη κόρη του ΝΤΑΓΚΝΥ…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Terje Vigen.
Εἶδος: Ἐπικὸ ποίημα.
Ἡμερομηνία πρώτης ἐκδόσεως πρωτοτύπου: 01/01/1862.
Ἔτος πρώτης μεταφράσεως: 1886 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Γύρω ἀπὸ τὸ Γκρίμσταντ καὶ στὴ βόρειο Δανία.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Κατὰ καὶ μετὰ τοὺς Ναπολεοντείους Πολέμους.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ ποίημα Ὁ ναύτης τοῦ Χριστιανοῦ Βίντερ.
Ἔκταση: 43 ἐννεάστιχες στροφές.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ Τέριε Βίγκεν δέν δύναται ἄλλο ν’ ἀνθέξῃ τὴν πεῖνα λόγῳ τοῦ ἀγγλικοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Νορβηγίας καὶ ἀποφασίζει νὰ κωπηλατήσῃ στὴν Δανία, γιὰ νὰ φέρῃ τρόφιμα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Kongs-emnerne: Historisk skuespil i fem akter.
Εἶδος: Ἱστορικὴ τραγῳδία.
Πρώτη παράσταση: 17/01/1864 (Θέατρο τῆς Χριστιανίας).
Ἔτος πρώτης ἐκδόσεως πρωτοτύπου: 10/1863.
Ἔτος πρώτης μεταφράσεως: 1872 (Γερμανικά).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Μπέργκεν, Ὄσλο, Νίδαρος (Τρόντχαϊμ).
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Πρῶτο ἥμισυ τοῦ ΙΓ΄ αἰῶνος.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Ἱστορία τοῦ Νορβηγικοῦ λαοῦ τοῦ Ἀ. Μοῦνχ.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: X῀ΩΚΟΝ ΧΏΚΟΝΣΣΕΝ· ἼΝΓΚΑ τοῦ ΒΆΡΤΕΪΓΚ· ΚΟΜΗΣ ΣΚΟ῀ΥΛΕ· ΛΑΙΔΗ ΡΆΓΚΝΧΙΛΝΤ· ΣΊΓΚΡΙΝΤ· ΜΑΡΓΚΡΈΤΕ· ΓΚΟ῀ΥΘΟΡΜ ἼΓΝΚΕΣΣΕΝ· ΣΊΓΚΟΥΡΝΤ ΡΊΜΠΟΥΝΓΚ· ΝΙΚΟΛΑΟΣ ἌΡΝΕΣΣΕΝ· ΝΤΆΓΚΦΙΝΝ ΜΠΌΝΕ· ἼΒΑΡ ΜΠΟ῀ΥΝΤΕ· ΒΈΓΚΑΡ ΒΆΡΑΝΤΑΛ· ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΏΝΣΣΕΝ· ΠΩΛ ΦΛΊΝΤΑ· ἼΝΓΚΕΜΠΙΕΡΓΚ· ΠΈΤΕΡ· ΣΊΡΑ ΒΊΛΙΑΜ· ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΊΓΚΑΡ· ΣΚΑΛΔΟΣ ΓΙΆΤΓΚΑΪΡ· ΜΠΩΡ ΜΠΡΑΤΤΕ· ΠΛΗΘΗ καὶ ΠΟΛΙΤΕΣ τοῦ Μπέργκεν, τοῦ Ὄσλου καὶ τοῦ Νίδαρος· ΙΕΡΕΙΣ, ΜΟΝΑΧΟΙ καὶ ΜΟΝΑΧΕΣ· ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ, ΑΥΛΙΚΟΙ καὶ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ· ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ.
Ἔκταση: Πεντάπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΧΩΚΟΝ ΧΩΚΟΝΣΣΕΝ θέλει νὰ βεβαιώσῃ τὴν νομή του στὸν θρόνο τῆς Νορβηγίας. Ὅμως, ὁ ΚΟΜΗΣ ΣΚΟΥΛΕ θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀξίωσί του εἶναι ἐξ ἴσου νόμιμη. Αὐτὸ θὰ ὁδηγήσῃ σὲ σειρὰ μηχανορραφιῶν καὶ συγκρούσεων στὸ μεσαιωνικὸ βασίλειο τῆς Νορβηγίας.
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Τίτλος πρωτοτύπου: Vildanden: Skuespil i fem akter.
Εἶδος: Ρεαλιστικὸ δρᾶμα.
Πρώτη παράσταση: 09/01/1885 (Ἐθνικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 11/11/1884.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: Σουηδικά (1885).
Τόπος τῆς πλοκῆς: Νορβηγία (μᾶλλον κοντὰ στὸ Βόλντα -βορειότερα τοῦ Μπέργκεν).
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: 19ος αἰῶνας.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ λυρικὸ ποίημα: Τὸ θαλασσοπούλι, τοῦ Γιόχανν Σεμπάστιαν Βέλχαβεν.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: Ο ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΣ ΒΈΡΛΕ, ΓΚΡΈΓΚΕΡΣ ΒΕΡΛΕ, Ο ΓΕΡΟ-ΈΚΝΤΑΛ, ΓΙΆΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ, ΓΚΊΝΑ, ΧΈΝΤΒΙΓΚ, ΚΥΡΙΑ ΣΈΡΜΠΥ, ΡΈΛΛΙΝΓΚ, ΜΌΛΒΙΚ, Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΚΡ῀ΩΜΠΕΡΓΚ, ΠΈΤΤΕΡΣΕΝ, ΓΙΈΝΣΕΝ, ΕΝΑΣ ΠΑΧΥΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΦΑΛΑΚΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΥΩΠΑΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΕΞΙ ΑΛΛΟΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ.
Ἔκταση: Πεντάπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ἐπιστρέφει στὴν πόλη ἀπὸ τὰ ἔργα ψηλὰ στὸ Χόινταλ, ὁ γυιὸς τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ, ΓΚΡΕΓΚΕΡΣ. Σ’ ἕνα δεῖπνο πρὸς τιμήν του, ξανασυναντάει τὸν παληό του φίλο ΓΙΑΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ· ἐνθυμούμενος τὰ δικά του οἰκογενειακὰ ζητήματα, ἀποφασίζει νὰ βάλῃ μιὰ τάξη στὸν οἶκο τοῦ ἀποκατεστημένου πιὰ φίλου του…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.