fbpx

Ἰψενικὰ πρόσωπα

Στοιχεῖα γιὰ τὰ πρόσωπα τῶν ἰψενικῶν ἔργων.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Φθονοῦσε πάντα ἡ Ρώμη τὴ μεγάλη δύναμή της…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Θετὴ κόρη τῆς κυρίας Μπέργκ.
Ρήση: Κανείς δὲ μὲ νογᾶ μεσα στὴ γιορτινὴ τὴ σάλα..-/ τὸ θρῆνο μου δὲν τὸν ἀκοῦν στοῦ λόφου τὸ χορτάρι…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· πρέπει νὰ τὴν ὑποδυθῇ ἡ Νορβηγικὴ Κυβέρνησις.
Ρήση: Ὡς αἰδήμων κόρη ἐνάρετος,/ τὰ ἤθη συντηρῶ κατὰ λεπτῶς

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Γηραιὸς πατὴρ τῆς Νόρμας· δρυΐδης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ ὁ Νορβηγὸς πολιτικὸς Γαβριὴλ Οὔελαντ (1799-1870).
Ρήση: Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τὴν ἐλευθέραν ἡμῶν τὴν χώραν,/ εἰς τὸν γηραλέον, ὤ ναί, τὸν πανάρχαιον Βορρᾶν!

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γερο-Βίκινγκ.
Ρήση: Σάπιοι εἰν᾽ οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: σύζυγος τοῦ Λευκίου Κατιλίνα.
Ρήση: Ζῶ γιὰ νὰ γύρῃς στὸ στῆθος μου καὶ νὰ πεθάνῃς…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ναί, νὰ πιοῦμε, νὰ γλεντήσουμε!/ Γιὰ πόσο ἀκόμα θὰ μποροῦμε;..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητὴς καὶ γυιὸς τῆς κυρίας Μπὲργκ ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο.
Ρήση: Κανείς δὲν κοιμᾶται τὴ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Οἱ νεκροὶ μποροῦν νὰ περιμένουν…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητής.
Ρήση: Ἕνα ἐξαιρετικὰ εὐφυὲς παιδί..- μεγάλωσα κ᾽ ἔλαβα τὰς καθαρωτέρας ἐθνικὰς ἐπιδράσεις… Ὁ πατέρας μου ἦταν μαγαζάτορας στὴν ὕπαιθρο, βλέπετε…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀδελφὴ τοῦ Γιέργκεν Κβὶστ καὶ κόρη τῆς κυρίας Μπὲργκ ἀπὸ τὸν πρῶτο της γάμο.
Ρήση: Ἄχ, πόσο τρομακτική εἰν᾽ ἡ μάχη ἐπιθυμίας καὶ καθήκοντος…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητής.
Ρήση: Ἡ ζωή μου εἶναι χωρισμένη στὰ δυό: Ὅσα μοῦ συνέβησαν, προτοῦ φύγω ἀπ᾽ τὸ σπίτι τῶν παιδικῶν μου χρόνων, τάχω οὐσιαστικὰ ξεχάσει…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βασιλιὰς τῶν Βίκινγκ ἀπὸ τὴν Νορβηγία.
Ρήση: Ὅμως, ἀπ᾽ τὰ παληὰ δὲν εἶναι κ᾽ ἔθιμο/ καὶ τρόπος μεταξύ μας, ὅταν συγγενής/ πέφτῃ ἀπ᾽ τοῦ ἐχθροῦ τὸ χέρι – τὸ κορμί του/ σὰν ἄταφο εἶν᾽ βορὰ γιὰ τὰ κοράκια –,/ πίσω νἄρχεσαι γιὰ αἷμα-ἐκδίκηση;

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Εἴδωλο τοῦ νεκροῦ Ρωμαίου δικτάτορος.
Ρήση: Ἄλαλοι νὰ μὲ τρέμουνε… ὡσὰν μετέωρο/ πὄρχεται-φεύγει κ᾿ αἴνιγμα ἀπομένει…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάνουν πλάκα μὲ τὰ δίκαια καὶ συμφέροντά μας!/ Οἱ ἰσχυροὶ τολμᾶνε πάντοτε νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάθε χαρά, ποὺ μοῦ ᾿ρχεται, τὴ γεύομαι -κι ἂς πάρουνε…/ ὅλα μετὰ τὸ δρόμο τὸ δικό τους!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Νεαρὸς φίλος τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Δές τὸ ξίφος πῶς γυαλίζει!/ Αἷμα θέλει! Θὰ πάω… νὰ ξεδιψάσῃ!..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Χήρα.
Ρήση: Οἱ νέοι ζοῦνε μονάχα γιὰ τὴ στιγμὴ καὶ τὸν ἔρωτα -δέ δίνουνε σημασία στὸ μέλλον.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Μὰ κ᾿ ἡ ἐλπίδα γιὰ μεγαλεῖα προσωπικά/ εἶναι κ᾿ ἐκείνη, Κατιλίνα, κίνητρο ἱκανό!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ξύπνα, Κατιλίνα -σήκω! Ξύπνα καὶ φέρσου ἀντρίκια!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γερο-πολεμιστὴς στὸ πλευρὸ τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Σκύβετε καὶ σέρνεστε μπροστὰ στὴν ἐξουσία!/ Δὲν κοτάτε νὰ σπάσετε τὶς ἁλυσίδες τὶς βαρειές…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρώην γαιοκτήμων· πατέρας τοῦ νεκροῦ, δευτέρου συζύγου τῆς κυρίας Μπέργκ.
Ρήση: Ἀρχίζω καὶ θυμᾶμαι κάτι ἀπὸ παληὰ λησμονημένο…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Θετὴ κόρη τοῦ Ρόντερικ.
Ρήση: Ἂχ καὶ νἆχα τοῦ κύκνου τὸ λευκὸ τὸ φόρεμα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Στοιχειό.
Ρήση: Ἡ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ γιὰ ὅλους εἶν᾽ μεγάλη..-/ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ νεραϊδικὰ εἰναι τρανή γιορτή!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· θὰ πρέπει νὰ ὑποδυθῇ τὸ πρόσωπον ἡ Νορβηγικὴ Ἀντιπολίτευσις ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ.
Ρήση: Ἐγὼ ἤθελον γίνει μήτηρ.

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Ὥστε, αὐτή εἰν᾿ ἡ Ρώμη;: Ἡ κυρίαρχη τῆς Ἰταλίας,/ σύντομα τῆς Γερμανίας καὶ μᾶλλον… καί τῆς Γαλατίας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Σὰν κινήσαμε μαζί σου γιὰ τὸν πόλεμο, <Γκάνταλφ>/ ἤρθαμε γιὰ τὸ δικό μας μερτικὸ σ᾽ ἐπαίνους, δόξα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γέρος ἐρημίτης.
Ρήση: Ἔζησα μαζί μὲ τοὺς γενναίους τοῦ Βορρᾶ./ Καί, ὅποτε ἀνεβαίνῃ λίγο ἡ μνήμη μου ἡ παληά,/ τὴ νοιώθω γιὰ σελίδα τῆς δικῆς μου σάγκας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος στρατηλάτης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ φιλελεύθερος Νορβηγὸς πολιτικός.
Ρήση: Politico modo, φροντίδα νὰ ἐπιδείξω…

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ἐλπίδα πουθενά δὲ φαίνεται γιὰ κάτιτίς καλύτερο!/ Κι ὅμως, εἶν᾿ ἀλήθεια: ἡ δικιά μας ἡ ζωή…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: ἑστιάς (ἱέρεια τῆς θεᾶς Ἑστίας).
Ρήση: Ἐγώ σκιά, θὰ πάρω ἄλλη σκιὰ ἀποπίσω…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Νεαρὸς σκάλδος στὴν ὑπηρεσία τοῦ Γκάνταλφ.
Ρήση: Τὰ βλέφαρα του ἐγώ θὰ κλείσω/ καὶ τὴ σάγκα του ἀπ᾽ τὸν τάφο θὰ τοῦ τραγουδήσω.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.