fbpx

Ἰψενικὰ πρόσωπα

Στοιχεῖα περὶ τῶν προσώπων στὰ ἰψενικὰ ἔργα.

Χῶκον Χώκονσσεν Σκάλδος Γιάτγκαϊρ Σίρα Βίλιαμ Σίγκριντ Σίγκουρντ Ρίμπουνγκ Πῶλ Φλίντα Πολέμων Πέτερ Ντάγκφινν Μπόνε Νικόλαος Ἄρνεσσεν Μπῶρ Μπράττε Μήτηρ Κεκαυμένου Μαργκρέτε Λαίδη Ράγκνχιλντ Κόμης Σκοῦλε Κεκαυμένος Ἴνγκεμπιεργκ Ἴνγκα τοῦ Βάρταϊγκ Ἴβαρ Μποῦντε Ἰατρός Διδάσκαλος Σίγκαρ Δήμαρχος Γρηγόριος Γιῶνσσεν Γκοῦθορμ Ἴνγκεσσεν Βέγκαρ Βάρανταλ Ἁγνή Ἕνας μύωψ κύριος Ἕνας φαλακρὸς κύριος Ἕνας παχὺς κύριος Γιένσεν Πέττερσεν Λογιστὴς Γκρῶμπεργκ Μόλβικ Ρέλλινγκ Κυρία Σέρμπυ Χέντβιγκ Γκίνα Γιάλμαρ Ἔκνταλ Γερο-Ἔκνταλ Γκρέγκερς Βέρλε Μεγαλέμπορος Βέρλε Τέριε Βίγκεν Ἔγκιλ Ἀγρότης Κῶρε Γιέρντις Ντάγκνυ Θοῦρολφ Ἀρχηγὸς Γκοῦνναρ Σίγκουρντ ὁ ἰσχυρός Ἔρνουλφ τῶν Φιόρδ Ἄλφχιλντ Θώργιερ Χέμμινγκ Ἴνγκεμποργκ Ἄρνε τοῦ Γιούλβικ Ὄλαφ Λίλιεκρανς Λαίδη Κίρστεν Λίλιεκρανς Ἔρικ ἀπὸ τὸ Χέγκε Κνοὺτ Γκάσλινγκ Γκούντμουντ Ἄλφσεν Σίγκνε Μάργκριτ Μπένγκτ Γκάουτεσεν Ἄιναρ Χούκ Φίνν Μπγιέρν Γιὲνς Μπγιέλκε Νὶλς Στένσσεν Ὄλαφ Σκάκταβλ Νίλς Λύκκε Ἐλίνε Γκύλντενλέβε Λαίδη Ἴνγκερ Ὄττισντάττερ Ρέμερ Ἀριόβιστος Σεβῆρος Ἀνταλτζίζα Νόρμα Νεραϊδικό Γιούλιαν Πάουλσεν Γιοχάννες Μπίρκ Μπέργκ Ἄννα Γιουλιάνε Γιέργκεν Κβίστ Κυρία Μπέργκ Χέμμινγκ Γιόσταϊν Ρόλλαουγκ Ἄσγκαουτ Γκάνταλφ Μπλάνκα Ρόντερικ Εἴδωλο τοῦ Σύλλα Ὀλλόβικος Ἀμπιόρικος Κέθηγος Στατίλιος Γαβίνιος Καιπάριος Λέντουλος Μάνλιος Κούριος Φούρια Αὐρηλία Λεύκιος Κατιλίνας

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Διάδοχος τοῦ βασιλέως ἀπὸ τοὺς Μπίρκεμπάινερ (1204 † 1263).
Ρήση: Ἡ Νορβηγία ἦτο ἕνα βασίλειο, πρέπει νὰ γίνῃ ἕνας λ α ό ς.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἰσλανδός († 1240).
Ρήση: Βασιλεῦ Σκοῦλε, εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νὰ φονεύσετε μιὰν ὄμορφη σκέψη.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐφημέριος τοῦ παρεκκλησίου στὴν ἐπισκοπὴ τοῦ Νικολάου.
Ρήση: Ἐπίσκοπε Νικόλαε, στοχασθῆτε τὰ ἐπουράνια!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἡ ἀδελφὴ τοῦ κόμη Σκοῦλε († 1214).
Ρήση: Πλούσιος καρπὸς ὡριμάζει γιὰ ὅποιον θερίζει στὴν ἄβυσσο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγός· διεκδικητὴς τοῦ θρόνου (1203 † 1226).
Ρήση: Ὁ παπποῦς μου ἦτο ὁ βασιλεὺς Μάγκνους Ἔρλινγκσσεν…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Φεουδάρχης.
Ρήση: Ἐμεῖς ἐλάβαμε ὅρκο γιὰ τὸν κόμη, καὶ ὄχι γιὰ τὸν βασιλέα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Ζωγράφος.
Ρῆσις: Ζωή μου νέα καὶ πολύτιμος.

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Υἱὸς τῆς Ἴνγκεμπιεργκ, νεαρὸς ἱερεύς († 1240).
Ρήση: Ὁ δοῦκας Σκοῦλε πρέπει νὰ ἦτο ὁ μεγαλύτερος ἄνδρας στὴν χώρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Σταβλάρχης τοῦ Χῶκον († 1237).
Ρήση: Ἐὰν εἰσηκουγόμην ἐγώ κατὰ τὴν συμβουλήν μου, τότε ὄχι μὲ καυτὸ σίδερο, ἀλλὰ μὲ ψυχρὸ ἀτσάλι,
θ᾽ ἀπεδίδετο δίκαιο μεταξὺ τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν καὶ τῶν ἐχθρῶν του.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐπίσκοπος τοῦ Ὄσλου (∼1150 †1225).
Ρήση: Ἡ ὑπηρεσία μου εἶνε νὰ ξυλουργῶ τὴν βασιλικὴν ἕδραν εἰς ταύτην τὴν χώραν καὶ οὐχί νὰ κάθημαι ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ νὰ κυβερνῶ λαὸν καὶ βασίλειον.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγὸς ἀπὸ τὸ φιὸρδ τοῦ Τρόντχαϊμ.
Ρήση: Ἐγέρθητι, Σκοῦλε Μπῶρσσεν· ἐὰν εἶσαι βασιλεύς, τότε δέν δύνασαι ξαπλωτός νὰ κυβερνᾷς τὴν χώρα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Κτηματίας.
Ρῆσις: Ἀγαθά μου, λύπης τέκνον μου, ἀγαθά μου…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Κόρη τοῦ κόμη Σκοῦλε (∼1210 † 1270).
Ρήση: Μόνον βασίλισσα..- ἀλλὰ νομίζω ὅτι εἶμαι χαρούμενη ἀκόμα καὶ γι᾽ αὐτό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἡ σύζυγος τοῦ κόμη Σκοῦλε.
Ρήση: Πρέπει νὰ λάβη δύναμη καὶ ἰσχὺν ὁ ἄνδρας μου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Κόμης, ἀντίπαλος τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν· ἀργότερα ΔΟΥΚΑΣ καὶ ΒΑΣΙΛΕΥΣ (1188/9 † 1240).
Ρήση: Κανείς δὲν πρέπει νὰ εἶναι βασιλεὺς πάνω ἀπὸ ἐμένα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Ἱερεύς.
Ρῆσις: Οὐδὲν ἢ ἅπαν.

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Ἄντρες Σάλνταρμπαντ.
Ρήση: Ἤμουν στὴ σιωπή, ὅταν δέν ἔλεγα λόγια τῆς ἀγάπης γιὰ ἐσένα, Σκοῦλε.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Μητέρα τοῦ Χῶκον Χώκονσσεν († 1234).
Ρήση: Ὅ,τι ἔπραξε ὁ βασιλεύς, καλῶς πεπραγμένο!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Αὐλάρχης τοῦ Χῶκον († 1223).
Ρήση: Ὅποια ἁμαρτία πρέπει νὰ ἐκριζωθῇ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Ἰατρὸς περιοχῆς περὶ τῇ κωμοπόλει.
Ρῆσις: Τοῖς πολλοῖς οὔτ᾽ ἔλασσον οὔτε πλέον..-/ μόνον ὁ νόμος οὐδὲν ἢ ἅπαν·/ ἀλλ᾽ ἐνώπιον ἑαυτοῦ θάρρος ζυγίζεται/ αὐτὴν ταύτην τὴν ὥραν, ὅτε βάρος πίπτει/ καὶ πρὸς θυσίαν ὁ ἴδιος ἀμνός ἐστι.

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐκ Βραβάνδης, ἰατρός.
Ρήση: Κ’ ἐγὼ ἂν ἦτο νὰ φύγω αὐτὴν ταύτην τὴν ὥρα, καθὼς σεῖς, δέν θὰ ἐδυνάμην νὰ προσθέσω τρεῖς ἡμέρας ζωῆς

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Δήμαρχος κωμοπόλεως.
Ρῆσις: Δεῖ ἐξετάζειν ἐποχῆς ῥεῦμα.

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Φεουδάρχης († 1228).
Ρήση: Παρακάλεσε τὸν ἅγιο Ὄλαφ νὰ φανῇ τὸ δίκαιο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ὁπλαρχηγός, διεκδικητὴς τοῦ θρόνου.
Ρήση: Ὁ Ἴνγκε Μπῶρσσεν, ὁ πατέρας μου, εἶχε γίνει νόμιμα βασιλεὺς τῆς Νορβηγίας.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Οἱ μνηστῆρες τοῦ θρόνου.
Ἰδιότητα: Ἐκ τῆς αὐλῆς τοῦ Χῶκον († 1221).
Ρήση: Ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργον: Κεκαυμένος: Δραματικὴ ποίησις.
Ἰδιότης: Τέλος σύζυγος ἱερέως.
Ρῆσις: Ἔνδον εἰς νύκτα. Διὰ θανάτου…

Τὸ δρᾶμα ἐν Σειρᾷ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ὅ,τι προσφέρεται, καλοδεχούμενο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτης.
Ρήση: Αὐτό θὰ πῇ… σαρκασμός!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτης.
Ρήση: Αὐτό ἠταν δεῖπνο..- πρώτης τάξεως!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Μισθωμένος σερβιτόρος τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Οὔτε ποὔξερα πρωτύτερα ὅτι ὁ μεγαλέμπορος Βέρλε ἔχει γυιό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὑπηρέτης τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Ὅσα χρόνια εἶμαι δῶ ὑπηρεσία, δὲν ἔχει ξανάρθει στὴν πόλη <ὁ Γκρέγκερς>.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Στὴν ὑπηρεσία τοῦ μεγαλεμπόρου Βέρλε.
Ρήση: Εἶν᾽ ὅμως καὶ κάποιος <ἄλλος ἐδῶ>…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρώην θεολόγος.
Ρήση: Τὸ παιδὶ δέν πέθανε. Κοιμᾶται

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἰατρός.
Ρήση: <Ὁ Γκρέγκερς> ὑποφέρει ἀπὄναν ὀξὺ πυρετὸ τ ι μ ι ό τ η τ α ς.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Οἰκονόμος τοῦ μεγαλέμπορου Βέρλε.
Ρήση: Δὲ δέχομαι ἀντίρρηση, καλέ μου κύριε Βέρλε. Δέν ἐπιτρέπεται νὰ μείνετε ἄλλο κειμέσα καὶ νὰ στραβωθῆτε ἀπ᾽ τὸ πολύ φῶς. Δὲ σᾶς κάνει καθόλου καλό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Δεκατετράχρονη κόρη τοῦ Γιάλμαρ καὶ τῆς Γκίνας.
Ρήση: Σ᾽ ἀγαπᾶμε πάρα πολύ, πατέρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Γιάλμαρ.
Ρήση: Ἐδῶ – μάρτυς μου ὁ Θεός – δὲ βρομάει κανένας βοῦρκος, κύριε Βέρλε!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Υἱὸς τοῦ τέως στρατιωτικοῦ· φωτογράφος.
Ρήση: Δέν ξέρω γιατὶ πρέπει ἐγώ νὰ φροντίζω γιὰ τὴ διασκέδαση ὅλων, ὅταν βρίσκωμαι σὲ μιὰ παρέα· ἂς νοιαστοῦν οἱ ὑπόλοιποι.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Τέως στρατιωτικός.
Ρήση: Τὸ δάσος… ἐ κ δ ι κ ε ῖ τ α ι.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ υἱὸς τοῦ μεγαλέμπορου.
Ρήση: Ἔχω ἐπιτέλους μπρὸς στὰ μάτια μου τὴν ἀποστολὴ ποὺ γιὰ χάρη της ζῶ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νορβηγὸς μεγαλέμπορος, μεταξὺ ἄλλων, κ’ ἐργολάβος.
Ρήση: Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταστρέφονται ὁλοσχερῶς σὲ τοῦτο τὸν Κόσμο, σὰν πέσουνε στὴ γούνα τους δυὸ σπόρια ἀπὸ πλιγούρι -κι οὔτε μποροῦν νὰ ξαναορθοποδήσουν.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Τέριε Βίγκεν: Ἐπικὸ ποίημα.
Ἰδιότητα: Πλοηγὸς στὸ Γκρίμσταντ.
Ρήση: Τὸ κράτος μου σ᾽ αὐτή τὴ γῆ βρισκόταν –/ ἐ κ ε ῖ τὸ πᾶν δικό μου ποὺ καλοῦσα./ Καὶ τὸ τιμοῦσα ἐγὼ σὰ θησαυρὸ μεγάλο,/ παρὰ ποὺ ἐσὺ μικρό τὸ βρίσκεις μόνο…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ τετράχρονος υἱὸς τοῦ Γκοῦνναρ.
Ρήση: Νά,.. στὸ μαῦρο τὸ ἄτι <ἡ μητέρα>! Πατέρα, πατέρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀπὸ τὸ Χέλγκελαντ.
Ρήση: Ἂν εἶστε ἔντιμοι ἄντρες, θὰ βρῶ εἰρήνη ἀνάμεσά σας· οἱ ὑπηρέτες τοῦ ἀρχηγοῦ Γκοῦνναρ θέλουνε τὴ ζωή μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἡ θετὴ κόρη τοῦ Ἔρνουλφ.
Ρήση: Τί εὐτυχία νὰ κάθεσαι σὰ μάγισσα στὴν πλάτη φάλλαινας, μπροστὰ ἀπ᾽ τὴν πλώρη νὰ πηγαίνῃς, νὰ φέρνῃς τρικυμίες καὶ νὰ μαγεύῃς τοὺς ἄντρες καὶ μ᾽ ὄμορφα τραγούδια μαγικὰ νὰ τοὺς τραβᾷς στὰ βάθη!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἡ κόρη τοῦ Ἔρνουλφ.
Ρήση: Ὁ πατέρας καὶ τ᾽ ἀδέρφια μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ νεώτερος υἱὸς τοῦ Ἔρνουλφ.
Ρήση: Τὴ χειρότερη πράξη ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ κάνῃ, τὴν ξεστόμισες ἐδῶ γιὰ τὸν πατέρα μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Πλούσιος γαιοκτήμων στὸ Χέλγκελαντ.
Ρήση: Κάθε ὥρα τούτων τῶν καιρῶν φέρνει μεγάλα κατορθώματα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Πολεμιστής.
Ρήση: Ἡ ζωὴ εἶν᾽ ἀκριβὴ γιὰ κεῖνον π᾽ ἀγαπάει.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἄποικος στὴν Ἰσλανδία.
Ρήση: Ἐλᾶτε κ᾽ ἐκδικηθῆτε γιὰ τὴ γενιὰ τοῦ Ἔρνουλφ!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Νεαρὴ ὄμορφη κοπέλα.
Ρήση: Ἡ καταιγίδα κ᾽ ἡ βροχὴ μικρά εἰναι πραματάκια –/ τίποτα δὲ λογιάζονται μπρός στ᾽ ἄγριο κεντρί μου/ ποὺ στὴν ἀριστερὴ μεριὰ κρυφοκεντάει ἐμένα…/ Τὸ σπίτι, τὸν πατέρα μου, τὰ πάντα ἔχω δώσει·/ τὸν Ὄλαφ πῆρα ἀπόκοντα -τὸν πολυαγαπημένον!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γέρος ὀργανοπαίχτης.
Ρήση: Προσέξτε σεῖς λοιπὸν καλά τὰ ξωτικὰ σὰν παίζουν,/ γιατὶ μποροῦν ὁποια στιγμὴ καὶ σᾶς μαζί νὰ σύρουν!/ Κι ὅσα τότε θ᾽ ἀκούσετε, μὰ κι ὅλα ποὺ θὰ δῆτε,/ θὰ μείνουνε στὸ λογισμὸ γιὰ πάντα πέρα ὥς πέρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὑπηρέτης τοῦ Ἄρνε.
Ρήση: Δέ θέλω παλτό· δέ σᾶς ὑπηρετῶ γι᾽ ἀσήμι καὶ χρυσάφι, <δεσποινὶς Ἴνγκεμποργκ,> οὔτε γιὰ τὸ φαῒ καὶ τὰ ἱπποτικὰ τὰ ροῦχα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Κόρη τοῦ Ἄρνε.
Ρήση: Μὰ πόσο λίγο ποὺ ἡ καρδιά ποθεῖ καὶ θέλει νἄχῃ/ ἐκεῖνον μὲ τὸ σπιτικὸ καὶ τὰ πολλά χωράφια!/ Περσότερο ποὺ λαχταρῶ τὸ δοῦλο τὸ φτωχούλη/ νὰ βρίσκεται στὴ σκέψη μου καὶ φίλο νὰ τὸν ἔχω!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Μεγαλογεωκτήμων.
Ρήση: Οἱ χωρικοὶ εἶχαν πεῖ, <Λαίδη Κίρστεν,> πὼς ἔχετε ψηλά τὴ γενιά σας καὶ κοιτᾶτε ἀπαξιωτικὰ ἐμένα καὶ τὴ δικιά μου…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γόνος ἀριστοκρατικός, γυιὸς τῆς Λαίδης Κίρστεν.
Ρήση: Μονάχα νὰ μποροῦσα καὶ νὰ μάθω/ τὸ λόγο τὸν παράξενο καὶ τὸ αἴνιγμα νὰ λύσω!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὄλαφ Λίλιεκρανς: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτισσα καὶ μητέρα τοῦ Ὄλαφ.
Ρήση: Ἔχω τὸ δικαίωμα ἐγὼ <στὸν τόπο> καὶ θὰ τὸ ἐξασκήσω.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φίλος τοῦ Γκάσλινγκ.
Ρήση: Ὁ Κνοὺτ Γκάσλινγκ ζῇ ἀρκετὰ ἔντονα κι ἄτακτα. Ἀλλὰ σύντομα θ᾽ ἀλλάξῃ τὸ πρᾶμα -σὰ φέρῃ γυναῖκα στὸ σπιτικό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Σερίφης τοῦ βασιλιᾶ.
Ρήση: Ποτέ δὲ θένα ποῦνε ὅτι ὁ Κνοὺτ Γκάσλινγκ, πάτησε τὸν ὅρκο του!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Συγγενὴς τῆς Μάργκριτ καὶ τῆς Σίγκνε.
Ρήση: Κορῶνα-γράμματα ἡ ζωή μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀδελφὴ τῆς Μάργκιτ.
Ρήση: Ἀγαπημένη μου ἀδελφή,.. ἐδῶ θὰ κατοικήσω·/ τὸ χέρι μου – τὴν πίστη μου – γαμπροῦ νὰ δώσω δῶρο/ δὲν ἔχω δι᾽ ὅλου χρόνο· κ᾽ ἔτσι ἐχω χαρὰ μεγάλη.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Σύζυγος τοῦ Μπὲνγκτ Γκάουτεσεν.
Ρήση: Κανείς,.. κανείς δὲ θἄρθῃ ἐμένα ἀπ᾽ τὰ δεσμὰ νὰ λύσῃ.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἄρχοντας τοῦ Σούλχαουγκ.
Ρήση: Εὐτυχισμένη κείνη ποὔσμιξε μὲ τὸν Μπένγκτ Γκάουτεσεν!..

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἐπιστάτης.
Ρήση: Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ <τὸν ἐπαναστατημένο λαὸ τῆς Νταλάρνας>! Νὰ βοηθήσουμε! Νὰ λευτερωθοῦμε!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὑπηρέτης.
Ρήση: Πουλήθηκε ἡ Λαίδη ἡ Ἴνγκερ στὸ Δανό/ κ᾽ ἔρριξε ὅλο τὸ λαὸ στὸ δικό του τὸ ζυγό!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Οίκονόμος τοῦ Ἔστρωτ.
Ρήση: Εὐχαριστοῦμε, εὐγενικιὰ καὶ γενναιόψυχη Λαίδη μας!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Σουηδὸς διοικητής.
Ρήση: Αὐτὴ ἡ ἐπιχείρηση μᾶλλον θὰ μᾶς βγῆ σὲ μεγάλο κακό…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νόθος υἱὸς τῆς Λαίδης Ἴνγκερ.
Ρήση: Κ᾽ ἐγώ εἶμ᾽ ἐπισκέπτης της, μὰ δὲν ἔχω δεῖ παρὰ μόνο τὴ σκιὰ <τῆς Λαίδης Ἴνγκερ>…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Νορβηγὸς εὐγενὴς στὴν παρανομία.
Ρήση: Μὴ καὶ ξεχάσατε τί χρέος ἐκδίκησης ἔχω νὰ ξεπληρώσω;!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Δανὸς ἱππότης καὶ βασιλικὸς σύμβουλος.
Ρήση: Ὅταν ἔφτασα ἐγὼ ὁ δειλός, πέρασα τὴν πύλη καὶ πάτησα ποδάρι στὸ Ἔστρωτ, ἐκείνη γύρισε πλευρὸ μέσα στὸ φέρετρό της…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἡ κόρη τῆς Λαίδης Ἴνγκερ.
Ρήση: Ἔχασα τῆς καρδιᾶς μου τὴν εἰρήνη…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Χήρα τοῦ αὐλάρχου Νὶλς Γκύλντενλέβε.
Ρήση: Τί μπορῶ ἐγώ, μιὰ μοναχικὴ γυναῖκα;..

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Γηραιὸς πατὴρ τῆς Νόρμας· δρυΐδης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ ὁ Νορβηγὸς πολιτικὸς Γαβριὴλ Οὔελαντ (1799-1870).
Ρήση: Ἱστάμεθα ἐδῶ, εἰς τὴν ἐλευθέραν ἡμῶν τὴν χώραν,/ εἰς τὸν γηραλέον, ὤ ναί, τὸν πανάρχαιον Βορρᾶν!

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος στρατηλάτης· πρέπει νὰ τὸν ὑποδυθῇ φιλελεύθερος Νορβηγὸς πολιτικός.
Ρήση: Politico modo, φροντίδα νὰ ἐπιδείξω…

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.

Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· πρέπει νὰ τὴν ὑποδυθῇ ἡ Νορβηγικὴ Κυβέρνησις.
Ρήση: Ὡς αἰδήμων κόρη ἐνάρετος,/ τὰ ἤθη συντηρῶ κατὰ λεπτῶς

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Νόρμα ἢ ἑνὸς πολιτικοῦ ἡ ἀγάπη.
Ἰδιότητα: Ἱέρεια τῶν Γαλατῶν· θὰ πρέπει νὰ ὑποδυθῇ τὸ πρόσωπον ἡ Νορβηγικὴ Ἀντιπολίτευσις ἐν τῷ Κοινοβουλίῳ.
Ρήση: Ἐγὼ ἤθελον γίνει μήτηρ.

Τὸ ἔργον εἰς τὴν Σειρὰν Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Στοιχειό.
Ρήση: Ἡ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ γιὰ ὅλους εἶν᾽ μεγάλη..-/ ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ νεραϊδικὰ εἰναι τρανή γιορτή!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητής.
Ρήση: Ἕνα ἐξαιρετικὰ εὐφυὲς παιδί..- μεγάλωσα κ᾽ ἔλαβα τὰς καθαρωτέρας ἐθνικὰς ἐπιδράσεις… Ὁ πατέρας μου ἦταν μαγαζάτορας στὴν ὕπαιθρο, βλέπετε…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητής.
Ρήση: Ἡ ζωή μου εἶναι χωρισμένη στὰ δυό: Ὅσα μοῦ συνέβησαν, προτοῦ φύγω ἀπ᾽ τὸ σπίτι τῶν παιδικῶν μου χρόνων, τάχω οὐσιαστικὰ ξεχάσει…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρώην γαιοκτήμων· πατέρας τοῦ νεκροῦ, δευτέρου συζύγου τῆς κυρίας Μπέργκ.
Ρήση: Ἀρχίζω καὶ θυμᾶμαι κάτι ἀπὸ παληὰ λησμονημένο…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Θετὴ κόρη τῆς κυρίας Μπέργκ.
Ρήση: Κανείς δὲ μὲ νογᾶ μεσα στὴ γιορτινὴ τὴ σάλα..-/ τὸ θρῆνο μου δὲν τὸν ἀκοῦν στοῦ λόφου τὸ χορτάρι…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀδελφὴ τοῦ Γιέργκεν Κβὶστ καὶ κόρη τῆς κυρίας Μπὲργκ ἀπὸ τὸν πρῶτο της γάμο.
Ρήση: Ἄχ, πόσο τρομακτική εἰν᾽ ἡ μάχη ἐπιθυμίας καὶ καθήκοντος…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φοιτητὴς καὶ γυιὸς τῆς κυρίας Μπὲργκ ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο.
Ρήση: Κανείς δὲν κοιμᾶται τὴ Νύχτα τ᾽ Ἁγιαννιοῦ…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ἡ νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ: Νεραϊδοκωμῳδία σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Χήρα.
Ρήση: Οἱ νέοι ζοῦνε μονάχα γιὰ τὴ στιγμὴ καὶ τὸν ἔρωτα -δέ δίνουνε σημασία στὸ μέλλον.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Νεαρὸς σκάλδος στὴν ὑπηρεσία τοῦ Γκάνταλφ.
Ρήση: Τὰ βλέφαρα του ἐγώ θὰ κλείσω/ καὶ τὴ σάγκα του ἀπ᾽ τὸν τάφο θὰ τοῦ τραγουδήσω.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Οἱ νεκροὶ μποροῦν νὰ περιμένουν…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βίκινγκ.
Ρήση: Σὰν κινήσαμε μαζί σου γιὰ τὸν πόλεμο, <Γκάνταλφ>/ ἤρθαμε γιὰ τὸ δικό μας μερτικὸ σ᾽ ἐπαίνους, δόξα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γερο-Βίκινγκ.
Ρήση: Σάπιοι εἰν᾽ οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Βασιλιὰς τῶν Βίκινγκ ἀπὸ τὴν Νορβηγία.
Ρήση: Ὅμως, ἀπ᾽ τὰ παληὰ δὲν εἶναι κ᾽ ἔθιμο/ καὶ τρόπος μεταξύ μας, ὅταν συγγενής/ πέφτῃ ἀπ᾽ τοῦ ἐχθροῦ τὸ χέρι – τὸ κορμί του/ σὰν ἄταφο εἶν᾽ βορὰ γιὰ τὰ κοράκια –,/ πίσω νἄρχεσαι γιὰ αἷμα-ἐκδίκηση;

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Θετὴ κόρη τοῦ Ρόντερικ.
Ρήση: Ἂχ καὶ νἆχα τοῦ κύκνου τὸ λευκὸ τὸ φόρεμα…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γέρος ἐρημίτης.
Ρήση: Ἔζησα μαζί μὲ τοὺς γενναίους τοῦ Βορρᾶ./ Καί, ὅποτε ἀνεβαίνῃ λίγο ἡ μνήμη μου ἡ παληά,/ τὴ νοιώθω γιὰ σελίδα τῆς δικῆς μου σάγκας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Εἴδωλο τοῦ νεκροῦ Ρωμαίου δικτάτορος.
Ρήση: Ἄλαλοι νὰ μὲ τρέμουνε… ὡσὰν μετέωρο/ πὄρχεται-φεύγει κ᾿ αἴνιγμα ἀπομένει…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Ὥστε, αὐτή εἰν᾿ ἡ Ρώμη;: Ἡ κυρίαρχη τῆς Ἰταλίας,/ σύντομα τῆς Γερμανίας καὶ μᾶλλον… καί τῆς Γαλατίας…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Φθονοῦσε πάντα ἡ Ρώμη τὴ μεγάλη δύναμή της…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάθε χαρά, ποὺ μοῦ ᾿ρχεται, τὴ γεύομαι -κι ἂς πάρουνε…/ ὅλα μετὰ τὸ δρόμο τὸ δικό τους!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ἐλπίδα πουθενά δὲ φαίνεται γιὰ κάτιτίς καλύτερο!/ Κι ὅμως, εἶν᾿ ἀλήθεια: ἡ δικιά μας ἡ ζωή…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ναί, νὰ πιοῦμε, νὰ γλεντήσουμε!/ Γιὰ πόσο ἀκόμα θὰ μποροῦμε;..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Κάνουν πλάκα μὲ τὰ δίκαια καὶ συμφέροντά μας!/ Οἱ ἰσχυροὶ τολμᾶνε πάντοτε νὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν.

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Μὰ κ᾿ ἡ ἐλπίδα γιὰ μεγαλεῖα προσωπικά/ εἶναι κ᾿ ἐκείνη, Κατιλίνα, κίνητρο ἱκανό!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Γερο-πολεμιστὴς στὸ πλευρὸ τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Σκύβετε καὶ σέρνεστε μπροστὰ στὴν ἐξουσία!/ Δὲν κοτάτε νὰ σπάσετε τὶς ἁλυσίδες τὶς βαρειές…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Νεαρὸς φίλος τοῦ Κατιλίνα.
Ρήση: Δές τὸ ξίφος πῶς γυαλίζει!/ Αἷμα θέλει! Θὰ πάω… νὰ ξεδιψάσῃ!..

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: ἑστιάς (ἱέρεια τῆς θεᾶς Ἑστίας).
Ρήση: Ἐγώ σκιά, θὰ πάρω ἄλλη σκιὰ ἀποπίσω…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: σύζυγος τοῦ Λευκίου Κατιλίνα.
Ρήση: Ζῶ γιὰ νὰ γύρῃς στὸ στῆθος μου καὶ νὰ πεθάνῃς…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.

Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Ρωμαῖος ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ξύπνα, Κατιλίνα -σήκω! Ξύπνα καὶ φέρσου ἀντρίκια!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.