Ἤμουνα χθὲς ἐγὼ μικρούλι ζαρκαδάκι·
τὰ πόδια μου στὴν πρασινάδα περπατοῦσαν.
Ὅλοι τους ἦρθαν τότε μέσα στὸ δασάκι·
μὲ σκύλους καὶ γεράκια ἐμένα κυνηγοῦσαν.

Ἤμουνα χθὲς ἐγὼ χαμένο κεῖ πουλάκι·
τὰ πόδια μου κάτω ἀπ’ τὴ φλαμουριά πατῆσαν.
Ὅλοι τους ἦρθαν νὰ μοῦ πάρουν τὸ σπιτάκι
καὶ πιάσαν πέτρα πά’ στὴν πέτρα μένα ρίξαν.

Ἤμουνα χθὲς ἐγω ἄγριο περιστεράκι·
τὰ πόδια πουθενά γαλήνη δὲν εὑρίσκαν.
Ὅλοι τους ἦρθαν τότε· τόξο καὶ καμάκι
καὶ φαρέτρα, καὶ μένα στὴν καρδιά τρυπῆσαν.

Ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη ἔκδοση τοῦ Ὄλαφ Λίλιεκρανς, Γ΄ πράξη, Γ΄ σκηνή.
Μετάφραση: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος