Ἀπὸ τν ἀγριόπαπια τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδοση, Ἀθήνα 2019, σελ. 36-7.

Ἡ πρώτη πράξη ἐκτυλίσσεται στὴν οἰκία τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ καὶ οἱ ὑπόλοιπες στὸ σπίτι τοῦ φωτογράφου ΓΙΑΛΜΑΡ ΕΚΝΤΑΛ.

Στὴν οἰκία τοῦ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΟΥ ΒΕΡΛΕ.

Πλούσια διακοσμημένο καὶ ἄνετο δωμάτιο ἐργασίας. Ράφια μὲ βιβλία καὶ ταπετσαρισμένα ἔπιπλα. Ἔπιπλο γραφείου μὲ χαρτιὰ κ᾽ ἔγγραφα στὴν μέση τοῦ χώρου. Ἀναμμένες λάμπες μὲ πράσινα ἀμπαζούρ, ὥστε νὰ εἶναι χαμηλὸς ὁ φωτισμός. Ἀνοιχτὴ πόρτα μὲ περιστρεφόμενα φύλλα καὶ κουρτίνες τραβηγμένες πρὸς τὸν τοῖχο. Ἀπὸ μέσα φαίνεται ἄλλο μεγάλο, κομψὸ δωμάτιο μὲ δυνατὸ φωτισμὸ ἀπὸ λάμπες καὶ κηροπήγια. Μπροστὰ δεξιὰ στὸ δωμάτιο, πόρτα καλυμμένη ἀπὸ τὴν ταπετσαρία τοῦ τοίχου· ἐκείνη ὁδηγεῖ στὰ ἐμπορικὰ γραφεῖα. Μπροστὰ ἀριστερά, τζάκι μὲ κάρβουνα πυρωμένα. Ἀκόμα παραπίσω, δίφυλλη πόρτα γιὰ τὴν τραπεζαρία.

Φωτογραφία ἀπὸ τὸ γραφεῖο μελέτης τοῦ Ἴψεν στὴν ὁδὸ Ἄρμπιν. 1898. Ἀνάσυρση ἀπὸ Νορβηγικὴ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.