Τίτλος πρωτοτύπου: Sancthansnatten: Eventyrcomedie i tre acter.
Εἶδος: Κωμῳδία.
Πρώτη παράσταση: 02/01/1853 (Νορβηγικὸ Θέατρο τοῦ Μπέργκεν).
Ἔτος πρώτης ἔκδοσης πρωτοτύπου: 1909.
Ἔτος πρώτης μετάφρασης: 1921 (; -Ἀγγλικά)
Τόπος τῆς πλοκῆς: Κομητεία Τέλεμαρκ Νορβηγίας μὲ πρωτεύουσα τὸ Σίεν, γενέτειρα τοῦ Ἴψεν.
Ἐποχὴ τῆς πλοκῆς: Μέσα 19ου αἰῶνος.
Σημαντικώτερο δραματουργικὸ ὑλικό: Τὸ σαιξπηρικὸ Ὄνειρο θερινῆς νυκτός.
Πρόσωπα τοῦ ἔργου: ΚΥΡΙΑ ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΈΡΓΚΕΝ ΚΒΙΣΤ, ΓΙΟΥΛΙΆΝΕ, ΑΝΝΑ, ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΟΧΆΝΝΕΣ ΜΠΙΡΚ, ΓΙΟΎΛΙΑΝ ΠΆΟΥΛΣΕΝ, ΑΓΡΟΤΕΣ καὶ ΚΟΡΙΤΣΟΠΟΥΛΑ, ΕΝΑ ΝΕΡΑΪΔΙΚΟ, ΞΩΤΙΚΑ, ΓΝΟΜΟΙ.
Ἔκταση: Τρίπρακτο.
Εἰσαγωγὴ τῆς πλοκῆς: Ὁ ΓΙΟΧΑΝΝΕΣ ΜΠΕΡΓΚ ἔρχεται στὴ Νορβηγικὴ ὕπαιθρο ἀπὸ τὴ Χριστιανία πρὶν ἀπὸ τὴ Νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ (τοῦ Κλήδονος), γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ συνοικέσιο μὲ τὴν κόρη τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ, ΓΙΟΥΛΙΑΝΕ. Ὅμως, ἐκεῖ θὰ συναντήσῃ τὴ θετὴ κόρη τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ, ΑΝΝΑ, μές σ’ ἕνα παραμυθικὸ περιβάλλον…
Σκηνικὲς ὁδηγίες στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.