Ἀπὸ τὴν Νύχτα τ’ Ἁγιαννιοῦ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2018, σελ. 42-43.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται στὴν ἰδιοκτησία τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ, στὸ Τέλεμαρκ [κομητεία τῆς Νορβηγίας μὲ πρωτεύουσα τὸ Σιέν, γενέτειρα τοῦ Ἴψεν· τότε, τ᾽ ὄνομα ἀναφερόταν μονάχα σὲ περιοχὲς βόρεια καὶ δυτικὰ τοῦ Σιέν -μέρη τῆς Νορβηγικῆς ἐπικράτειας μὲ πλούσια λαϊκὰ ἔθιμα ἐκείνη τὴν ἐποχή].

Ὁ κῆπος τῆς ΚΥΡΙΑΣ ΜΠΕΡΓΚ· στὸ βάθος, φράχτης μὲ πόρτα ποὺ χωρίζει τὸν κῆπο ἀπ᾽ τὸν ἐπαρχιακὸ δρόμο. Δεξιά, μεγάλο σπίτι σὲ ρυθμὸ σύγχρονο κι ὡραῖο· ἀριστερὰ παραπίσω, ξύλινο σπίτι χτισμένο παραδοσιακά.

Ἄλλαρ φὰν Ἔβερντίνγκεν. Νορβηγικὸ τοπίο. 1645-75.