Ἀπὸ τὴν Γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφραση-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, Ἀθήνα 2019, σελ. 46-7.

Ἡ δράση ἐκτυλίσσεται στὸ Σόλχαουγκ κατὰ τὸν ΙΔ΄ αἰῶνα.

Ἀρχοντικὴ κάμαρα μὲ πόρτα στὸ βάθος κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριές. Μπροστὰ δεξιά, παράθυρο προεξοχῆς μὲ μικρούς, στρογγυλοὺς ὑαλοπίνακες· κοντὰ στὸ παράθυρο τραπέζι καὶ πάνω του, πλῆθος γυναικεῖα κοσμήματα. Κατὰ μῆκος τοῦ ἀριστεροῦ τοίχου, μεγαλύτερο τραπέζι καὶ πάνω του ἀσημένιες κοῦπες, κύπελλα καὶ κέρατα γιὰ ποτό. Στὸ βάθος, ἡ πόρτα ὁδηγεῖ σ᾽ ἀνοιχτὸ διάδρομο, ἀπ᾽ ὅπου φαίνεται τοπίο μὲ φιόρδ.

Kέρατα γιὰ ποτό. ΙΕ΄ καὶ ΙΔ΄ αἰών. Ἱστορικὸ Μουσεῖο τοῦ Ὄσλου.