Τὸ κόκκινο τοῦ ἡλιοβασιλέματος,
πύρινη φουρτουνιασμένη θάλασσα!

Ἀπὸ τὸ δρᾶμα τοῦ Ἑρρίκος Ἴψεν, Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ, Α΄ σκηνή,
ποὺ ἐκτυλίσσεται στὴ Σικελία κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Βίκινγκς.
Μετάφραση: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.