Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτης.
Ρήση: Αὐτό θὰ πῇ… σαρκασμός!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.