Ἔργο: Ἡ ἀγριόπαπια: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀριστοκράτης.
Ρήση: Ὅ,τι προσφέρεται, καλοδεχούμενο.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.