Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἄποικος στὴν Ἰσλανδία.
Ρήση: Ἐλᾶτε κ᾽ ἐκδικηθῆτε γιὰ τὴ γενιὰ τοῦ Ἔρνουλφ!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.