Ἔργο: Ἡ γιορτὴ στὸ Σούλχαουγκ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Φίλος τοῦ Γκάσλινγκ.
Ρήση: Ὁ Κνοὺτ Γκάσλινγκ ζῇ ἀρκετὰ ἔντονα κι ἄτακτα. Ἀλλὰ σύντομα θ᾽ ἀλλάξῃ τὸ πρᾶμα -σὰ φέρῃ γυναῖκα στὸ σπιτικό.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.