Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ὁ τετράχρονος υἱὸς τοῦ Γκοῦνναρ.
Ρήση: Νά,.. στὸ μαῦρο τὸ ἄτι <ἡ μητέρα>! Πατέρα, πατέρα!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.