Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἡ κόρη τῆς Λαίδης Ἴνγκερ.
Ρήση: Ἔχασα τῆς καρδιᾶς μου τὴν εἰρήνη…

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.