Ἔργο: Ὁ τάφος τοῦ πολεμιστῆ: Δραματικὴ ποίηση σὲ μιὰ πράξη
Ἰδιότητα: Γερο-Βίκινγκ.
Ρήση: Σάπιοι εἰν᾽ οἱ καιροὶ ποὺ ζοῦμε!

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.