Ἀπὸ τν ἀγριόπαπια τοῦ Ερρίκου Ἴψεν, μετάφρασι-σχολιασμός: Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος, ἐκδόσεις ΘΑΠ, 3η ἔκδοση, Ἀθήνα 2019, σελ. 89.

Πῶς ἕνας ἄντρας σὰν ἐσᾶς – τῶν λεύτερων ἀγέρηδων* – κάθεται σὲ μιὰ βασανιστικὴ πόλη -ἀνάμεσα σὲ τέσσερα ντουβάρια;

*Πρωτότυπο: friluftsmand (= ἄνθρωπος τῶν λεύτερων ἀγέρηδων). Ἡ λέξη: friluftsliv (= ζωὴ στοὺς λεύτερους ἀγέρηδες) εἶναι ἰψενικὸς νεολογισμός· ἀναφέρεται πρώτη φορὰ στὸ ποίημά του: Στὰ ἀπέραντα ὕψη (På vidderne).

Συνημμένος ὁ πίναξ τοῦ Ἰωάννου Γκύντε: Νορβηγικὰ ὑψίπεδα (1857).