Ἔργο: Ἡ Λαίδη Ἴνγκερ τοῦ Ἔστρωτ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ πέντε πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἐπιστάτης.
Ρήση: Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ <τὸν ἐπαναστατημένο λαὸ τῆς Νταλάρνας>! Νὰ βοηθήσουμε! Νὰ λευτερωθοῦμε!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.