Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Πλούσιος γαιοκτήμων στὸ Χέλγκελαντ.
Ρήση: Κάθε ὥρα τούτων τῶν καιρῶν φέρνει μεγάλα κατορθώματα.

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.