ΓΙΑΛΜΑΡ: Ἀρχίζει καὶ τρέμει τὸ ἔδαφος – ὁλάκερο τὸ ἠθικὸ στερέωμα – στὰ πόδια ἑνός ἀνθρώπου. Εἶναι τρομερό.

Ἀπὸ τὴν Ἀγριόπαπια, Δ΄ πράξη.