[Τοῦ μεταφραστῆ καὶ σχολιαστῆ τοῦ Ἴψεν, Θεοδόση Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλου:]

Οἱ ὁμοιοκαταληξίες τοῦ Ἴψεν ἀκούγονται σὰ δρέπανο ἀρχαίων δρυΐδων, ὅταν περισυνέλεγαν τὰ βότανα στὰ πυκνὰ δάση τῆς τότε ἀραιοκατοικημένης Εὐρώπης… Μόνο ποὺ ἡ παρῳδία αὐτὴ δέν κόβει… χορτάρια, ἀλλὰ εὐνουχίζει τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀναισθησία τῶν καρεκλοκένταυρων μὲ τὶς λεκτικές τους «ἀκροβασίες» καὶ τὸν «αἰώνιο ἔρωτά» τους γιὰ τὴν ὅποια ἐξουσία…

Γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ δράματος, βλ. ἐδῶ.