Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν περιγράφει τὶς συνθῆκες δημιουργίας τοῦ δράματος. Διαβάζει ὁ μεταφραστής-ἠθοποιὸς Θεοδόσης Ἀγγ. Παπαδημητρόπουλος.