Προβάλλει ἀπειλητικά τὸ τέλος: Ὁ Ἑρρῖκος Ἴψεν ἔπαθε ἐγκεφαλικό (Ἀπρίλιος 1901) κ᾽ ἔμεινε ἀνίκανος γιὰ κάθε ἐργασία· ἀκολούθησε δεύτερο ἐγκεφαλικό (καλοκαίρι 1901), ποὺ τὸν ἄφησε σχεδὸν παράλυτο. Σ’ ἐπίσκεψη τοῦ κριτικοῦ του ἐκδότη Julius Elias, κατάφερε νὰ ψελλίσῃ ραγικώτατα: Δές! Δές τί κάμω! Κάθομαι δῶ καὶ μαθαίνω τὰ γράμματά μου -τὰ γράμματά μου! Ἐγὼ ποὔμουν κάποτε συγγραφέας…

Henrik Ibsen phototographed by Gustav Borgen (1865-1926).jpg
Φωτογραφία τοῦ Ἴψεν στὰ 1898.

Av Gustav Borgenhttp://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.vis, Offentlig eiendom, Lenke