Ἔργο: Κατιλίνας: Δρᾶμα σὲ τρεῖς πράξεις.
Ἰδιότητα: Πρέσβυς τῶν Ἀλλοβρόγων.
Ρήση: Φθονοῦσε πάντα ἡ Ρώμη τὴ μεγάλη δύναμή της…

Τὸ ἔργο στὴ Σειρὰ Ἴψεν.