Ἔργο: Οἱ πολεμιστὲς στὸ Χέλγκελαντ: Θεατρικὸ ἔργο σὲ τέσσερεις πράξεις.
Ἰδιότητα: Ἀπὸ τὸ Χέλγκελαντ.
Ρήση: Ἂν εἶστε ἔντιμοι ἄντρες, θὰ βρῶ εἰρήνη ἀνάμεσά σας· οἱ ὑπηρέτες τοῦ ἀρχηγοῦ Γκοῦνναρ θέλουνε τὴ ζωή μου!

Τὸ ἔργο στὴν Σειρὰ Ἴψεν.